Harjoitteluista kohti työelämää

tervetuloa

Sosionomiopintoja on takana nyt kolme vuotta ja viimeinen harjoittelu käynnissä. Mieleen nousee muistoja kuluneista opiskeluvuosista ja niihin mahtuneista harjoitteluista. Olen kokenut harjoittelut positiivisena mahdollisuutena tutustua oman alan töihin käytännössä. Harjoittelut ovat olleet ikkunoita työelämään.

Ehkä tärkeintä harjoittelujaksoilla on ollut se, että on päässyt kokeilemaan koulussa opittua teoriaa käytäntöön sekä saanut kuulla oman alan työntekijöiden ajatuksia ja vinkkejä työelämään. Itsestäni on ollut mukava huomata, että vaikka meitä opiskelijoita on ollut monta samaan aikaan hakemassa harjoittelupaikkoja, ovat eri työpaikat ottaneet meidät avoimesti vastaan ja kaikille on harjoittelupaikka lopulta löytynyt.

Positiivinen ja avoin suhteutuminen harjoittelijaa kohtaan työpaikoilla onkin mielestäni ehdottoman tärkeää. Yleensä opiskelijat lähtevät uteliaana ja hiukan jännittyneenä tutustumaan uuteen paikkaan sekä uusiin ihmisiin. Silloin harjoittelupaikalla ohjaaminen ja iloinen sekä vastaanottavainen suhteutuminen opiskelijaan on ensiarvoisen tärkeää, jotta harjoittelusta saisi mahdollisimman paljon irti.

Omissa harjoitteluissa olen aina kokenut itseni tervetulleeksi. Mielestäni avoimessa ja hyväntuulisessa ilmapiirissä uskaltaa kysellä itseä mietityttävistä asioista ja pääsee kokeilemaan työtä oikeasti käytännössä. Käytännönkokeilun myötä vasta hahmottuu lopullisesti, millaista työ oikeasti on ja mitä itse haluaa tehdä. Sosionomiopinnoissa työkenttä on niin laaja, että ilman harjoittelua, voisi olla hankalaa hahmottaa, mihin itse haluaisi työllistyä. Harjoittelu antaa turvallisen mahdollisuuden kokeilla itselle ennestään tuntemattomiakin työpaikkoja ja asioita. Näiden kokeilujen myötä voi yllättäen löytyä aivan omanlainen työura, jota kohti lähteä pyrkimään. Lisäksi harjoittelut opettavat työyhteisössä toimimista ja tuovat lisävarmuutta omaan työskentelyyn.

Nyt kun omat opinnot alkavat olla loppusuoralla, on aika siirtyä työelämään. Opiskeluvuodet ovat olleet mukavia ja opettavaisia. Koulusta jäi käteen hyviä ystäviä, ihania muistoja ja ennen kaikkea paljon osaamista, jota nyt on halu päästä hyödyntämään työelämään. Tietysti uusi elämänvaihe nostaa pintaan monenlaisia tunteita, mutta tuntuu hyvältä ajatella, että pääsee lopulta työskentelemään omaksi kokemallaan alalla.

TiiaRentola

 

Tiia Rentola

sosionomiopiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulusta

Tarina opiskeluvalinnasta, joka ei johtanut toivottuun lopputulokseen ensimmäisellä yrityksellä

kengätopiskelija

Kesäkuun alussa TE-toimiston aulaan ilmestyi pari nuorta miestä, jotka istuivat aulan tietokoneella täyttämässä sähköistä lomaketta ”Ilmoittaudu työnhakijaksi”. Pöydällä oli levällään juuri edellisellä viikolla saatu päättötodistus autoalan perustutkinnosta eli autonasentajalinjalta. Kun kävelin sattumalta poikien ohi, totesin heille, että ”mistäs pojat on hakemassa autonasentajatöitä?”

Molempien poikien kasvoille tuli jotenkin hämmästynyt ja säikähtynyt ilme ja toinen pojista sai sanottua mulle vastaukseksi, että ”oisko jotain muuta työtä kuin autonasentajan hommaa?” Johon minä taas hämmästyneenä totesin, että luinko pöydällä olevat todistukset väärin, etteikö ne olleetkaan autonasentajalinjan todistuksia? Pojat totesivat yhteen ääneen, että kyllä me ollaan valmistuttu juuri autonasentajiksi!

Mikä oli johtanut tähän tilanteeseen?

Jäin sitten juttelemaan poikien kanssa opiskeluvalinnoista ja siitä, että miksi nämä nuoret miehet halusivat jotain muuta työtä 1. työttömänä päivänä valmistumisen jälkeen, vaikka olivat käyneet 3 vuotta kyseistä autonasentajalinjaa ja saaneet päättötodistuksen, kuten muutkin.

Palasin heidän kanssa ”ajassa taaksepäin” siihen hetkeen, kun he molemmat olivat peruskoulun 9. luokalla ja oli yhteishakukortin täyttämisen aika. Mitä silloin tapahtui, mitkä tekijät vaikuttivat heidän silloiseen opiskelualan valintaan?

Molemmat kertoivat ammatillisen opiskelupaikan valinnan keskeiset syyt olleen silloin seuraavia:

 • opiskelupaikka oli lähellä omaa kotia
 • hyvä ystävä oli myös valitsemassa autonasentajalinjan
 • autot ja niiden tekniikka kiinnosti molempia ainakin sillä hetkellä
 • lähellä kotia olevan oppilaitoksen linjatarjonnasta ei löytynyt mitään muuta kiinnostavampaa
 • kummallakaan pojista ei ollut käytännössä oikein mitään tietoa eri ammattien sisällöistä, joten autot oli ainoa asia, joka oli jollakin tapaa tuttua

Miksi opiskelu sujui, eikä tapahtunut keskeyttämistä?

Kun molemmat pojat aloittivat autonasentajalinjan, niin siinä vaiheessa ei kumpikaan miettinyt millään tavalla valmistumisen jälkeistä aikaa, vaan aika kului koulussa suhteellisen mukavasti, kun osa tutuista peruskoulukavereistakin oli siellä ja autot ja niiden tekniikkakin kiinnosti juuri sen verran, että opiskelusta suoriutuminen oli mahdollista ja valmistua ammattiin. Mitään kesätöitä opiskelun välikesinä ei ollut kummallakaan, vaan ainoastaan sitten opiskelun 3. vuotena pakollinen työssäoppimisosuus paikallisessa pienessä autokorjaamossa, jossa henkilökuntakin oli turvallisesti tuttua, mutta johon ei ollut mahdollisuutta työllistyä palkkatyöhön opiskelun jälkeen. Eli työssäoppimisjakson suorituspaikkakin oli valittu mahdollisimman tuttu ja turvallinen työnantaja eikä valmistumisen jälkeistä työllistymistä ajateltu vielä silloinkaan.

Mitä valmistumisen jälkeen?

Oikeastaan molemmille pojille valkeni vasta ensimmäisenä valmistumisen jälkeisenä päivänä, että nyt heidän pitäisi etsiä oikeasti niitä töitä, mutta vieraiden autojen korjaus jossakin autokorjaamossa ei oikeastaan kiinnostanut lainkaan koulutuksesta huolimatta ja siksi he olisivat halunneet tehdä jotain muuta työtä kuin toimia autonasentajina. Valmiudet ja osaaminen muuhun kuin koulutusta vastaavaan työhön olivat heillä molemmilla sama kuin pelkän peruskoulun käyneillä nuorilla, koska mitään kesätyökokemustakaan ei ollut, joten realistinen mahdollisuus työllistyä oli vaikeaa. Tietenkin heillä oli kuitenkin yksi ammatillinen koulutus suoritettuna verrattuna pelkkään peruskoulutodistukseen, mutta millainen motivaatio on kolmen vuoden koulutuksen jälkeen hakea heti uudestaan ammatilliseen koulutukseen, jos heillä oli tämä kokemus jo alla. Samoin heille tietenkin syntyi yleinen korkeakouluhakukelpoisuus tällä todistuksella, mutta onko halukkuutta jatkaa korkeakoulututkintoon esim. ammattikorkeakoulussa, jonka kesto olisi 3,5- 4 vuotta, jos alla on ”epäonnistunut” opiskeluvalinta?

Millä voisin välttää vastaavan tilanteen syntymisen omalla kohdalla, kun olen valitsemassa omaa opiskelualaa?

Mieti opiskeluvalintoja tehdessäsi ainakin seuraavia asioita, joista voisi olla apua:

 • Mikä työ/ammatti sinua kiinnostaa? Lähesty asiaa mieluummin työtehtävien kautta kuin koulutuksen linjavalinnan kautta
 • Mitkä asiat sinua kiinnostaa vapaa-aikana? Voisiko sieltä löytyä vaikka oma ammatti? (esim. tietokoneet -> pelialan eri ammatit, esim. urheilu -> liikunta-alan eri työtehtävät, jne.)
 • Opiskeluaika elämässä on erittäin lyhyt verrattuna työelämän vuosiin, joten oikean ja mielenkiintoisen ammatin löytyminen on tärkeää
 • Kun teet muitakin valintoja elämässäsi, esim. ostopäätöksiä jonkun tavaran suhteen, niin yleensä hankit siitä etukäteen jollakin tavalla tietoa tai kokemuksia muilta käyttäjiltä, jne.
 • Kun valitset itsellesi ammatillista koulutusta, niin toimi samoin eli hanki päätöksen tueksi riittävästi tietoa tarjolla olevista ammattialoista ja ammateista sekä niiden koulutusvaatimuksista
 • Hyödynnä www.ammattinetti.fi – verkkopalvelua
 • Käytä kaikki tarjolla oleva ulkopuolinen apu ammatinvalintatilanteessa; koulun oma opinto-ohjaaja, saman koulutuksen käyneiden kavereiden kokemukset, omien vanhempien apu, valtakunnallisen TE-puhelinpalveluiden koulutusneuvonta ja uraohjaus, jne.
 • Valitse aina koulutusta ja ammattia itsellesi, eikä kavereiden ja ystävien mukaan ainoastaan heidän valintojaan myötäillen
 • Jos olet päässyt itseäsi kiinnostavaan koulutukseen, niin valmistuksen jälkeen myös työpaikan saaminen on erittäin paljon helpompaa, kun oikeasti myös haluat tehdä juuri sitä työtä, johon olet kouluttautunut
 • Mieti, oletko valmis muuttamaan hieman kauemmaksi kotoa koulutuksen vuoksi, jolloin myös koulutustarjonta monipuolistuu huomattavasti
 • Jos jollekin ammattialalle on vaikea päästä esim. ammattikorkeakoulu-tason koulukseen, niin yritä hankkia ensin vastaavan alan II-asteen ammatillinen koulutus ja kouluttautua myöhemmin AMK-tasolle
 • Kouluttamattomille/ammattitaidottomille ei ole tarjolla työpaikkoja juuri lainkaan
 • Oikealla ammatillisella koulutuksella turvaat itsellesi mielenkiintoisia ja haastavia töitä sekä samalla myös paremman palkan

Mitä nuorten miesten tilanne eteni ja mitä heille kuuluu tänään?

TE-toimistossa poikien ”väärää linjavalintaa” päästiin työstämään heti työhaun alkuvaiheessa, koska asia tuli esille heti ensimmäisessä kontaktissa asiakkaaseen. Jatkossa molemmat ohjattiin TE-toimiston ammatinvalintapsykologin ja koulutusneuvojan vastaanotoille, joiden kautta ilmeni kiinnostusta täysin uusiin kiinnostaviin koulutusvaihtoehtoihin. Valintojen tueksi molemmille tehtiin vielä uuteen koulutusalaan liittyvät työkokeilusopimukset työpaikoille, jonka kautta pojat saivat varmuuden alan sopivuudesta ja riittävästä kiinnostuksesta lähteä opiskelemaan uutta alaa.

Toinen pojista opiskelee nyt lähihoitajakoulutuksessa ja toinen löysi uuden koulutusammatin rakennusalalta, joten tarinalla on onnellinen loppu. Näin nuorten miesten elämä sai täysin uuden merkityksen, kun löytyi erityisesti heitä itseään kiinnostavat ammatit ja samoin TE-toimistossa ollaan erityisen tyytyväisiä, että saatiin olla mukana siinä prosessissa, joka auttoi nuorten sijoittumista työelämään.

Tapani

 

Tapani Mäkinen

Asiantuntija, koulutusneuvonta, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

 

Älä lannistu pelkojen ja ennakkoluulojen alle

sonja-stenroth

Sonja Stenroth

Sonja Stenroth jäi peruskoulun jälkeen vuosiksi kotiin koulukiusaamisen takia. Menneet kokemukset opiskelusta ja kouluympäristöstä olivat sellaiset, että hän ei halunnut kokea samanlaista enää koskaan. Oli parempi jäädä kotiin auttelemaan äitiä. Vuosien kotonaolon jälkeen Sonja kuitenkin sisuuntui ja päätti 25-vuotiaana, ettei anna vanhojen kokemusten lannistaa. Päätöksen myötä hän lähti opiskelemaan ravintolakokiksi.

Aivan helppoa opiskelujen aloittaminen ei ollut. Onneksi TE-toimiston Elisa Erkkilä ja Hannele Koivumäki sekä Sedu Aikuiskoulutuksen koulutusvalmentaja Aki-Pekka Koivusalo ruokkivat tämän sisukkaan nuoren naisen tarmoa ja kannustivat opiskelemaan. Sonja päätyi koulutuskokeilun kautta hotelli-, ravintola- ja cateringalan perusopintojen pariin. Kouluttajien ja läheisten tuen ja vahvan uskon avulla Sonja valmistui v. 2016 kokiksi.

Tällä hetkellä Sonja työskentelee Seinäjoella Valkoinen Puu -ravintolassa. Hän tutustui nykyiseen työnantajaansa opiskelun aikaisessa työharjoittelupaikassa. Sonja viihtyy työpaikassaan erittäin hyvin ja kehuu työkavereitaan ihaniksi ja työilmapiiriä mahtavaksi. Hän on myös erittäin tyytyväinen siihen, että hänen etninen taustansa ei ole vaikuttanut mitenkään hänen palkkaamiseensa ja toivoisi samanlaisia mahdollisuuksia myös muille etnisen taustan omaaville.

Sonja Stenroth löysi tiensä koulutukseen ja nykyiseen ammattiinsa nuorisotakuun ja NAOn toiminnan kautta. NAO on nuorten aikuisten osaamisohjelma, jonka kohderyhmään kuuluvat 20-29 vuotiaat, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista koulutusta. Sedu Aikuiskoulutuksessa NAO starttasi vuonna 2013. Viime vuoden loppuun mennessä NAOn kautta on opiskellut yhteensä 133 opiskelijaa. Heitä on ollut mukana 26 eri tutkinnossa aina tietoliikennetekniikan ammattitutkinnosta viljelijän ammattitutkintoon. Tutkintoja on tähän mennessä suoritettu 45 kappaletta ja tutkinnon osia lähes 250.

Nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmään kuuluvien tavoittamiseksi on tehty monipuolisia toimenpiteitä: pidetty infotilaisuuksia, käyty erilaisilla messuilla, tehty yhteistyötä niin etsivän nuorityön kuin pajojenkin kanssa. Parhaaksi kanavaksi ovat osoittautuneet yhteistyössä TE-palvelujen kanssa tehdyt henkilökohtaiset haastattelut. Joskus kouluttautumisväylä on löytynyt kivuttomasti, joskus taas pitää pohtia pidempäänkin. Nuorille aikuisille on tarjottu koulutuskokeiluja ja he ovat halutessaan päässeet tapaamaan henkilökohtaisesti alan kouluttajia löytääkseen oman väylänsä.

Sonja löysi tiensä koulutukseen koulutuskokeilun kautta ja hän kokee Nuorten aikuisten osaamisohjelman auttaneen häntä suuresti. Hän pitää saamaansa apua tärkeänä, sillä se inspiroi opiskelemaan. Nuorten aikuisten osaamisohjelma on toimiva osa nuorisotakuuta, mistä Sonja Stenroth on elävä esimerkki.

Joskus erilaisten ohjelmien ja hankkeiden merkitys voi jäädä varsinkin ulkopuolisille hieman epäselväksi. Juuri siksi Sonjan tarina on hyvä jakaa: nuorisotakuulla ja nuorten aikuisten osaamisohjelmalla on todella suuri merkitys monen nuoren tai nuoren aikuisen elämässä. Sonjan ja muiden hänen kaltaisteen mahtavat kasvutarinat inspiroivat myös meitä tätä työtä tekeviä ja tuovat siihen merkitystä. Siksi kannattaakin muistaa Sonjan ohjenuora: ei anneta menneiden kokemusten lannistaa!

ap-koivusalo

Lisätietoa:

Aki-Pekka Koivusalo, Nuorten aikuisten osaamisohjelma, Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen

Sedu Aikuiskoulutus

”Loppuu se ajelehtiminen”, Ukkonen tiivistää (Ilkka 11.1.2017)

tanssi

Haastattelurumba on mahdollisuus nuorisotakuun toteutuksessa, tanssiaskelin myös muihin valintoihin.

Hallituksen päätöksen mukaan kaikki työttömät haastatellaan kolmen kuukauden välein. Hanke ei ole aivan mitätön, haastattelujen kokonaismäärä nousee vuositasolla kolminkertaiseksi aiempiin verrattuna. TE-toimistoihin on saatu lisätyövoimaa 200 henkilötyövuotta. Haastattelu tapahtuu kolmen kuukauden välein joko puhelimitse, video teitse tai henkilökohtaisella käynnillä.

Suomen suurimman TE-toimiston, Uudenmaan TE-toimiston, johtaja Jarmo Ukkonen uskoo että haastattelujen tiivistäminen näkyy ennen pitkää työllisyysluvuissa. Tätä ajatusta tukevat niin tutkimustulokset kuin henkilökohtainen työkokemus. Pitkään työvoimahallinnossa työskennelleet tietävät ilman kokeilujakin, että kun asiakkaan kanssa tavataan säännöllisesti ja sovitaan jatkotoimista, se näkyy työllistymisinä. Ukkonen uskoo tulosten näkyvän jo keväällä. Jarmo Ukkonen on toiminut aiemmin Espoon TE-toimiston johtajana, tuona aikana nuorisotyöttömyys onnistuttiin painamaan muutamaan prosenttiin. Kun nuorille järjestettiin lyhyin väliajoin tapaamisia työvoimaviranomaisten kanssa, – Loppui se ajelehtiminen, on Ukkonen tiivistänyt.

Etelä-Pohjanmaalla toteutetaan haastattelurumbaa samaan tahtiin. Nuoret ohjataan palvelutarvearvion mukaisiin asiantuntijapalveluihin heti alkukartoituksesta. Nuorten asiantuntijoiden toiminta-alue on yhtenevä  nuoren oman toiminta-alueen kanssa,  yhteiset verkostot ovat tuttuja kummallekin osapuolelle.

Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutus jatkuu edelleen vuonna 2017, ohjelman tarkoitus on auttaa pelkällä peruskoulupohjalla olevia nuoria hankkimaan ammatillinen koulutus. Uutuutena vuodelle 2017  on  ”korvamerkittyä” rahaa  maahanmuuttajataustaisten nuorten ammatilliseen kouluttautumiseen.

Myös eteläpohjalaisen Ohjaamo-mallin toteutus on startannut. Ohjaamo EP-hankkeessa luodaan yhdessä kuntien kanssa Ohjaamo-toimintaa eri puolille maakuntaa. Ohjaamoja on jo 40 paikkakunnalla Suomessa.

Kesätyöpaikkahakurumba on niin ikään käynnissä, työpaikkoja löytyy myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kansainvälinen työnvälitys Eures välittää nuorille sopivia työmahdollisuuksia mm. Disney-maailmaan.

Lukiolaisten ja muiden opiskelupaikkaa hamuavien edessä on puolestaan pääsykoerumba. Tutkimuksen mukaan noin 26 % lukiolaisista jättää abivuonna pääsykokeet rauhaan ja viettää yhden tai useamman välivuoden. Näin kävi myös lähipiirini edustajalle, nyt vuoden työnteon jälkeen jatko-opiskelupaikkaa on haettu päättäväisesti.

fec

Työvoimakoulutuksissa voi saada kansainvälistä kokemusta ja näkemystä ja luoda verkostoja hyvin eksoottisista ympäristöistä. F.E.C-koulutusten (Further Educated with Companies) työssäoppimisjaksoilla 9.11.2016 osui osallistujan kännykameran eteen yllä oleva maisema.

hannele-koivumaki-profiiliNuorisotakuu ajan hengessä

Hannele Koivumäki,

asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Nuorelle kesätyönhakijalle

anime

Kesätöiden etsiminen, kuten muidenkin töiden hakeminen on myymistä. Kartoitat mitä osaat, missä sellaista työtä tehdään ja niihin paikkoihin kohdistat hakutoimesi. Pelkkä sähköpostin lähettäminen ei riitä, vaan pitää kontaktoida henkilökohtaisesti. Sinulle on myös kertynyt erilaisia verkostoja, hyödynnä niitä. Kerro työnhakutoiveistasi ja tavoitteista ystäville, sukulaisille, naapureille ja muille jotka tuntevat Sinut. Myynnin maailman on verkottunut, perinteisten kanavien lisäksi kannattaa hyödyntää Somea.

Jos ei ole vielä kertynyt ammatillista osaamista, Sinulla voi olla harrastusten kautta karttunut monenlaisia taitoja. Olet voinut toimia ohjaajana ryhmille, olla osa ryhmää tai vaikka urheilun kautta tottunut määrätietoiseen, kurinalaiseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Vapaa-ajan toimien kautta voit myös osoittaa ahkeruutesi ja osaamisesi.

Mieti ja tutki työpaikkailmoituksia, esim. kaupunkien kesätyöhakujen vaihtoehtoja, mitä voisit tehdä, mikä kiinnostaisi ja olisi hyödyksi tulevaisuudessasi. Kesätyön kautta voit päästä tutustumaan unelma-ammattiisi tai kerryttää lisäpisteitä koulutuksen hakuvaiheeseen.

Vaikka ei oman alan työtä löytyisi, kannattaa ottaa vastaan mitä tahansa työtä. Itse arvostan todella korkealle nuoren, joka on ollut kesätöissä mansikanpoiminnassa. Se kertoo hänen ennakkoluulottomuudestaan, sitoutumisestaan ja työhalusta. Ei välttämättä ole cv:ssä ammatillisesti kovin mairitteleva tieto, mutta kertoo positiivisella tavalla muista ominaisuuksista.

Myös yrittäjyyttä voi kokeilla kesätyönä! Erilaiset laskutus osuuskunnat ja järjestöt mahdollistavat pienimuotoisen yritystoiminnan harjoittamisen. Esimerkiksi 4H-yhdistys tarjoaa apuaan yritystoiminnassa: http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/ Voit perustaa kesäkioskin, urakoida pihatöitä, koodata pelejä, mitä ikinä keksitkin!

Jostain on aloitettava, kaikki kokemus vie eteenpäin. Pienin askelin kohti tavoitetta. Usko omiin unelmiin! Kimi Räikköstä lainaten: ” Tiedän mitä teen” ja” Olen tehnyt aina asiat omalla tavallani”. Nämä lauseet vaativat sanojakseen rautaisen ammattilaisen, mutta uskomalla omiin unelmiin ja tekemällä määrätietoisesti työtä niiden eteen voit olla joskus Kimin tilanteessa: Unelmiesi ammatissa huippuammattilaisena!

jarmo

 

Jarmo Nurmela,

palveluesimies, työnvälitys- ja yrityspalvelut,

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Nuorelta nuorille: (kesä)töitä metsästämässä

tyonhaku

Jouluna 2015 päätin, että ensi kesänä teen oman alan töitä, vaikka mikä olisi. Päätös oli hyvä tavoite, mutta ei haasteeton: satun opiskelemaan viestintää, alaa jossa työllistymismahdollisuudet ovat vaikeat. Kuinka saada töitä, joita on tarjolla vähän ja kilpailu paikkoihin kovaa? Kysymys on tuskin vaivannut vain minun päätäni.

Netti on pullollaan neuvoja työnhakuun. On viittä vinkkiä siitä, miten vastata haastattelussa kysymyksiin, kuinka pukeutua ja listoja siitä, mitä pitää ehdottomasti välttää. Nuorena henkilönä tuntuu siltä, että työnhakijan pitäisi olla jonkinlainen superihminen. Hyvä haastateltava on itsevarma, mutta liikaa ei omilla kokemuksilla kannata rehvastella. Työkokemusta on löydyttävä jo ennestään, mutta haasteena on löytää se ensimmäinen oman alan paikka. Ensivaikutelmankin on oltava täyden kympin suoritus jo heti kättelyssä – kirjaimellisesti.

Päätin jättää netin työnhakuoppaat omaan arvoonsa ja luottaa omaan intuitioon. Aloitin päivittämällä CV:n tähän päivään. Ensivaikutelmaa ei anneta, kun astutaan haastattelussa ovesta sisään: se annetaan, kun lähetetään hakemus työnantajalle. Oma CV:ni heijastelee minua itseäni, se on astetta visuaalisempi ja hieman kaavoja rikkova kokonaisuus. Ennen kaikkea se täyttää kultaisen säännön: mahduta kaikki yhdelle sivulle ja kerro vain olennainen. Käytin CV:n tekoon yhden työpäivän verran, mutta se kannatti, sillä lähes jokainen vastaanottaja kertoi CV:n olleen piristävä ja erottuva hakemusten joukossa.

CV:n uudistamisen jälkeen suuntasin työpaikkajahtiin. Monelle tuttu ja turvallinen paikka mol.fi (alias te-palvelut.fi) toimi minullekin aloituspisteenä. Korkeakouluopiskelijana hyödynsin myös Aarresaarta, jonka kautta yritykset voivat hakea erityisesti opiskelijoita töihin. Etsin myös yrityksiä, joilla oli ylipäätään kesätyöhaku auki, riippumatta siitä haettiinko paikkaan viestinnän osaajaa vai ei. Järkeilin, etten häviä mitään, vaikka laittaisin hakemuksen tyrkylle myös tällaisiin yrityksiin. Jos minä en mainosta itseäni, niin ei kukaan muukaan sitä tee.

Haastattelukutsujen tullessa oli aika miettiä, miten voin tuoda omaa osaamistani esiin työnantajalle. Kysymyksiä on hyvä miettiä etukäteen, mutta liian ulkoaopetellut vastaukset tuskin tuovat haluttuja tuloksia. Kliseitä kannattaa välttää: kaikkihan me olemme sosiaalisia ja vastuuntuntoisia, mutta mitä muuta? Miten juuri minä erotun työntekijänä muista? Mitä osaan paremmin kuin kukaan muu? Mietin, miten aiemmat työni voivat auttaa minua mahdollisissa tulevissa tehtävissä, vaikkeivat ne viestinnän töitä olleetkaan. Mietin, kuinka käännän katseen pois työkokemuksen puutteesta siihen, että minä osaan vastata työn haasteisiin. Kokemus aiemmista työpaikoista ei ole myöskään ainoa relevantti kokemus. Haastatteluissa toin ilmi kokemusta, jota olin saanut harrastuksien kautta, yhdistystoiminnasta ja opiskeluista.

Jouluna tehty päätös tuotti tulosta. Kevään aikana kävin useissa haastatteluissa, myös yrityksessä, joka ei varsinaisesti ollut hakenut viestinnän osaajaa. Viime kesän (2016) tein töitä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen viestintäharjoittelijana. Työn kautta sain itselleni arvokkaan CV-merkinnän, mutta myös paljon kokemusta, jota tuoda esiin tulevaisuuden työnhaussa. Ennen kaikkea sain varmistuksen sille, että neljä vuotta yliopistossa eivät ole menneet hukkaan: viestintä on minun juttuni.

inga-maaret

 

Inga-Maaret Aikioniemi

Organisaatioviestinnän maisteriopiskelija

Vaasan yliopisto

 

Nuorisotakuu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa ja ammatillisen koulutuksen reformi

ompelijaAmmatillisen koulutuksen kenttä elää tällä hetkellä muutosten tuulissa. Ammatillisen koulutuksen reformi on hallituksen kärkihanke ja sen toimeenpanemiseksi on kirjattu että ”Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamis-perusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.”

Yhdessä enemmän

Ammatillista koulutusta on välttämätöntä uudistaa, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Uudistumista edellyttää myös se, että koulutukseen on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistuvat kaikki ammatillisen koulutuksen osat: tutkinnot, järjestäjärakenne ja koulutuksen toteuttamismuodot sekä rahoitus, ohjaus, säätely. Reformissa uudistetaan ja digitalisoidaan myös koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä.  Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus rakentaa itselleen sopivin opintopolku (HOS, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma).

Nuorisotakuu = koulutustakuu + yhteiskuntatakuu

Nuorisotakuun toteuttaminen on edelleen tärkeä osa hallitusohjelmaa ja on siten myös osa reformin toimeenpanoa. Nuorisotakuuseen kuuluvan koulutustakuun avulla pyritään varmistamaan jokaiselle peruskoulun päättävälle toisen asteen koulutuspaikka. Tämän toteutumisessa on Sedulla merkittävä osuus. Perustutkintojen ohella toteutamme Sedussa myös ammatilliseen perustutkintoon valmentavaa koulutusta (VALMA). Uuden lakiesityksen mukaan mahdollistetaan osana tutkintokoulutusta myös opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestäminen enintään kuuden kuukauden ajan. Tämän myötä mahdollistuisi entistä paremmin myös lisäopiskeluvalmiuksia tarvitsevien tuki ja siten koulutustakuun entistä parempi toteutuminen. Edelleen myös erityistä tukevia tarvitseville suunnataan myös jatkossa opintojen etenemistä tukevia toimintoja.

Nuorisotakuun osana on yhteiskuntatakuu, jonka avulla pyritään varmistamaan, että jokaiselle valmistuvalle opiskelijalle löytyy myös työpaikka. Koulutuksen aikainen työelämäyhteistyö, työelämässä suoritetut näytöt ja työssäoppimisjaksot ovat osaltaan edistämässä valmistuvien työllistymistä myös koulutuksen jälkeen.

Uuden lakiesityksen mukaan kaikki työssäoppiminen tapahtuu joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella ja kaikki osaamisen arvioinnit tapahtuvat ensisijaisesti työpaikolla. Näin varmistettaisiin, että koulutus vastaisi entistäkin paremmin työelämän ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Opiskelijoiden työllistyminen on jatkossa myös entistä vahvemmin koulutuksen rahoitukseenkin vaikuttava tekijä, joten koulutuksen osuvuus ja kohtaanto tulevat entistä tärkeämmiksi koulutustarve-ennakoinnissa.

Ammatillisen koulutuksen reformista ja sen toimeenpanosta voi lukea tarkemmin: http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusreformi/index.html

Lisää Sedusta www.sedu.fi ja Sedun nuorten maailmaan pääset tutustumaan osoitteessa tiimi.sedu.fi.

reija_lepola

Reija Lepola, kuntayhtymän johtaja, rehtori