Ideasta se lähtee – niin mikä? No yrittäjyys!

Ennen ideaa on usein yksi toive, se voi olla toive rikastua mutta vielä useammin toiveena onkin vapaus. Siis yrittämisen vapaus – toive päättää itse missä, milloin, millä tavoin työskentelee ja halu tehdä itselleen merkityksellistä työtä.

Yrittäminen on aina in, näinä aikoina puhutaan paljon kevytyrittäjyydestä ja yhä useampi hyppääkin ineen kevytyrittäjän saappaissa.

Lainsäädäntö ei tunne ”Kevytyrittäjä” -käsitettä. Alun perin kevytyrittäjyydellä tarkoitettiin toimimista työmarkkinoilla laskutuspalvelun kautta ilman omaa yritystä. Sittemmin markkinoille on tullut myös kevytyrittäjyyspalveluita, joiden piiriin päästäkseen henkilö perustaa oman toiminimen. Jälkimmäisessä tapauksessa kysymys on lähinnä kirjanpidon ja laskutuksen ulkoistamisesta.

Vaalealla taustalla keltainen muistilappu, musta tussi, jonka korkki on auki sekä muistikirja, jonka kannessa teksti "You got this".

On tapauskohtaista kumpi sopii harjoitettavan toiminnan luonteeseen paremmin; eli onko järkevämpää toimia laskutuspalvelun kautta vaiko perustaa oma yritys.

Valitseepa sitten niin tai näin, varmaa on, että kevytyrittäjältä vaaditaan sekä substanssiosaamista että markkinointi-, myynti- ja neuvottelutaitojakin. Unohtaa ei sovi myöskään yrittäjyysosaamista, kuten näkemystä siitä mistä se raha tulee ja mihin sitä kuluu.

Kevytyrittäjällä on yleensä vapaus ja vastuu organisoida oma työnsä. Tämä tarkoittaa sovituista asioista kiinni pitämistä ja toisaalta on myös osattava vetää raja työ- ja vapaa-ajan välille, ettei elämä mene pelkäksi työnteoksi.

Kevytyrittäjyys on usein keikkaluonteista. Kysyntä saattaa kohdistua tiettyyn sesonkiin tai vuodenaikaan. Voi olla myös niin, että kevytyrittäjän oma tilanne sallii vain satunnaisten keikkojen vastaanottamisen, vaikkapa opintojen loma-aikoihin nivoutuen.

Luonteenomaista on, että kevytyrittäjät tuottavat erilaisia palveluita. Itse olen esimerkiksi osallistunut kevytyrittäjän järjestämälle kahvakuulakurssille. Myös luovien alojen osaajat ja kouluttajat toimivat usein kevytyrittäjinä, mutta yhtä hyvin kevytyrittäjyys istuu vaikkapa kirvesmiehen töitä tekevälle. Työelämä muuttuu jatkuvasti, puhutaan työn murroksesta. Aihe on laaja, mutta siihen liittyy muun muassa näkemys, jonka mukaan palkkatyön ja yrittäjyyden kahtiajako tulisi hiipumaan. Saattaa syntyä myös nykyistä enemmän kollektiivisia tapoja yrittää ryhmänä. Tulevaisuudessa palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat sekä vuorottelevat keskenään, kuvioon tuo oman mausteensa myös itsensä jatkuva kehittäminen ja opiskelu.

Kevytyrittäjyyttä miettivän kannattaa ottaa asioista selvää. Tukea ja neuvoja on saatavilla!

Onko sinulla jo Idea?

PS.
Tee leikkimielinen yrittäjätesti yrittajat.fi -verkkosivuilla.
Yrittäjätesti.

Mustavalkoiseen takkiin ja keltaiseen paitaan pukeutunut tummatukkainen nainen katsoo kameraan ja  hymyilee.
Anu Havuluoto
Yritysasiantuntija,
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Unelmien työpäivä

Mitä ajatuksia herättää sanapari unelmien työpäivä? Jollekin unelmien työpäivä on käsillä tekemistä, toiselle keskittymistä vaativaa ajatustyötä ja joku nauttii saadessaan olla tekemisissä ihmisten kanssa. Toki unelmien työpäivään voivat kuulua myös nämä kaikki elementit tai jotain aivan muuta. Ehkä jotain sellaista, joka poikkeaa normaalista työpäivästä.

Unelmien työpäivä on valtakunnallinen tapahtumapäivä, joka keskittyy työhyvinvoinnin edistämiseen. Pienetkin teot voivat lisätä työhyvinvointia ja teemapäivän tavoitteena on hyvinvoinnistaan huolehtivat työyhteisöt, jotka kehittävät omaa arkeaan niin, että voisimme yhä paremmin myös työssä. Terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin eteen tehdään paljon vapaa-ajalla, mutta keinoja pitäisi ottaa käyttöön myös työpaikoilla ja työajalla. Tänä vuonna Unelmien työpäivää vietetään perjantaina 2.10. järjestyksessään neljättä kertaa. Tänä syksynä työhyvinvoinnista on Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa pidetty huolta muun muassa virkistys- ja liikuntailtapäivän muodossa.

Metsän keskellä kulkvet pitkospuut auringonpaisteessa.

”Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti.”

-Tommy Hellsten

Unelmien työpäivä TE-palveluissa voisi sisältää vaikkapa asiakaskohtaamisen, joissa asiakkaan tilanteeseen saadaan etsittyä ratkaisu, joka juuri siinä hetkessä vie asiakasta eteenpäin työllistymisen polulla. Tilanne, jossa molemmin puolinen onnistumisen ja oivaltamisen ilo on läsnä.

Kesällä teettämässämme asiakastyytyväisyyskyselyssä vastauksista tuli usein ilmi se, että asiakas arvosti asiantuntijan tapaa olla myös tukena ja kuunnella. Asiantuntija, joka saa asiakkaan tuntemaan olonsa rauhalliseksi tilanteesta huolimatta, tuntee varmasti tekevänsä merkityksellistä työtä. Positiivisen asiakaspalautteen saaminen on varmasti antanut nostetta asiantuntijoidemme työlle ja lisännyt omalta osaltaan työhyvinvointia. Hyvän palautteen kuuleminen tekee kenelle tahansa hyvän mielen, tuli palaute sitten asiakkaalta, kollegalta tai esimieheltä. Toivottavasti muistamme antaa positiivista palautetta aina, kun siihen on aihetta! Siten voimme ehkä tuoda ripauksen unelmien työpäivää tavallisen arkisen aherruksen keskelle.

Sivuprofiili miehestä, joka on ojentanut kätensä. Käden yläpuolella teksti unelmien tyopaiva.fi 2.10.2020. Alareunassa Unelmien työpäivän logo.

Unelmien työpäivä on osa Yksi elämä -terveystalkoita. Verkostoon kuuluvat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Sydänliitto, Syöpäjärjestöt sekä asiantuntijatahona Duodecim. Lue lisää teemapäivästä Unelmien työpäivä -verkkosivuilta.

Heli Peltoniemi
viestintäasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto