Se aika vuodesta. Kevään yhteishaku.

Odotettu kevät on koittanut, ja samalla opiskelua suunnitteleville yksi vuoden tärkeimmistä ajankohdista. On käynnissä sekä toisen asteen, että korkeakoulujen yhteishaut. Ehkä olet jo hakenut koulutuksiin, ehkä vielä mietit, minne hakisit. Onneksi vielä on hakuaikaa jäljellä.  

Mitä työtä haluan tehdä? Mikä kiinnostaa, mitä aloja on, ja mihin työtehtäviin eri koulutukset antavat pätevyyden? Mitä jos ei osaa päättää, mitä haluaa? Se, mihin päättää hakeutua opiskelemaan, on iso päätös. Päätös, joka vaikuttaa pitkälle. Saattaa tuntua siltä, että päätös on liiankin iso.  Mitä jos huomaakin, ettei alavalinta ollutkaan oikea? Hyvä lähtökohta ammatinvalintaa miettiessä on lähteä liikkeelle siitä, mikä kiinnostaa, mutta voi lähteä liikkeelle siitäkin, mikä ei ainakaan kiinnosta. On hyvä huomioida oma aiempi osaaminen ja vahvuudet – voinko hyödyntää tulevassa työssäni esimerkiksi harrastusten kautta hankittua osaamista? Usein opiskelupaikan valintaan vaikuttavat monet käytännön seikat; mitä opiskelumahdollisuuksia on lähellä, miten kaverit valitsevat, mihin läheiset kannustavat ja millaisista ammateista ja koulutuksista on valintahetkellä itsellä tietoa. 

Nuori aikuinen tietokoneella
Mielikuvien lisäksi paljon faktatietoa eri koulutuksista ja ammateista löytyy esim. tyomarkkinatori.fi/ammattitieto ja opintopolku.fi.

Netissä on paljon tietoa eri ammateista ja koulutuksista. Mielikuvat eri ammateista perustuvat usein siihen mitä tuntemamme henkilöt tekevät työkseen, millaisia mielikuvia saamme työhön liittyvistä somepäivityksistä tai mitä työstään tai opiskelustaan kertoo suosittu tubettaja. Toisinaan netistä luettu tieto ei kuitenkaan kerro kaikkea, eikä välttämättä vastaa kaikkiin kysymyksiin. Onneksi urasuunnittelun tueksi on monia vaihtoehtoja. 

TE-palvelut tarjoaa laajasti tukea urasuunnitteluun

Ammatinvalinnanohjauksessa on mahdollisuus päästä pohtimaan omia mielenkiinnon kohteita, testien ja tehtävien kautta selvittää millainen työ tai ala parhaiten sopisi sinulle. Koulutusneuvonnassa saat asiantuntijan kanssa miettiä koulutusasioita juuri omaan tilanteeseen. TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa voit miettiä mm. opintojen rahoitusmahdollisuuksia (mm. yli 25-vuotialle omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna voi olla yksi vaihtoehto) tai esimerkiksi pohtia työkokeilun mahdollisuutta päästä kokeilemaan kiinnostavaa alaa käytännössä. TE-palveluiden kautta onnistuu myös koulutuskokeilu, jossa voit päästä 1–2 viikoksi oppilaitokseen opintoihin mukaan vahvistamaan ajatusta siitä, olisiko kyseinen koulutusvalinta oikea. TE-palvelut tarjoaa uravalmennusta, jota järjestetään livevalmennuksena usealla paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla sekä lisäksi verkon kautta.  Jos et ennen tätä yhteishakua ehdi enää hyödyntää edellä mainittuja palveluja, on ne hyvä pitää mielessä jatkoa ajatellen.   

Alle 30-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus Ohjaamon palveluihin, Ohjaamon kautta saa tukea urasuunnitteluun; mm. mahdollisuus miettiä omaa tulevaisuutta ja keinoja, miten päästä omissa suunnitelmissa eteenpäin. Se, että saa toisen kanssa pohtia eri vaihtoehtoja, on tärkeää ja saattaa olla isoksi avuksi. 

Ohjaamossa saa myös konkreettista apua esim. opintopolun käyttöön.  

Hae Nyt!

Yhteishakuaikaa on vielä jonkin verran jäljellä, ja ammatilliseen koulutukseen on lisäksi jatkuva haku, mikä antaa hyvän mahdollisuuden hakeutua ammatilliseen koulutukseen ympäri vuoden. TE-palvelut tarjoaa työvoimakoulutusta niin ikään ympäri vuoden, ja työvoimakoulutuksia voit seurata www.te-palvelut.fi – sivujen kautta ja tehdä koulutusvahdin, mikäli haluat varmistua siitä, että saat tiedon sinua kiinnostavista koulutuksista suoraan omaan sähköpostiin. 

Nykyajan koulutus- ja työelämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia; voit vaihtaa alaa minkäikäisenä tahansa tai voit syventää jatko-opinnoilla oman alasi osaamista. Into, uteliaisuus ja halu oppia ovat valtteja työelämässä.  Yhteishaussa kannattaa rohkeasti hakea oman kiinnostuksen mukaan ja olla avoin tulevaisuuden vaihtoehdoille. Epävarmuudesta huolimatta kannattaa tehdä valintoja, jos valinta osoittautuu virheelliseksi – sekin on arvokas oppimiskokemus, jota voit hyödyntää tulevaisuudessa.  

Onnea ja tsemppiä jokaiselle opiskelupaikkaa hakevalle! 

Riikka Ilves ja Jonna Heinonen
Riikka Ilves ja Jonna Heinonen

Etelä-Pohjanmaan TE-palveluista

Huomioitavaa


Alle 25-vuotiailla nuorilla, joilla ei vielä ole tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on hakuvelvollisuus hakea vähintään kahteen koulutukseen, osallistua pääsykokeisiin/muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin ja ottaa opiskelupaikka vastaan. TE-toimisto selvittää 1.9. alkaen oikeuden työttömyysturvaan hakuvelvoitteen toteuttamisen perusteella.  


Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Sen myötä nuorten, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet), pitää hakeutua toiselle asteelle yhteishaussa tai muulla tavalla. 


Hakuajat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa sekä muiden perusopetuksen jälkeisiin hakuihin päättyvät 7.4.2021 klo 15. Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyy 31.3.2021 klo 15.00. 


Ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) voi hakeutua myös jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Saat tietoa tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista opintopolusta. 


Hyödyllisiä linkkejä

Opintopolku.fi (Avautuu uuteen välilehteen)
Tyomarkkinatori.fi/Ammattitieto (Avautuu uuteen välilehteen)

Opiskelua – mitä, missä, milloin?

Koulutusneuvonta ja ammatinvalinta

Tukea koulutuksen ja ammatinvalintaan TE-toimiston koulutusneuvonnasta ja ammatinvalinnan psykologeilta.

Kesän loputtua moni on jo aloittanut opiskelut, mutta on monia, joilla opiskeluasia ovat vasta mietinnän asteella? Epäiletkö, että taas hakuajat menivät ohi? Siirrätkö taas asian tulevaisuuteen, ehkä ensi keväänä sitten?

Ilouutisia – Ei ole yhtään liian myöhäistä. Moniin koulutuksiin voi hakeutua juuri nyt.

Mikä sinua kiinnostaa?

Opintojen suunnittelussa on tärkeää lähteä liikkeelle omista ammatillisista kiinnostuksista ja toiveista:

  • Millaisia töitä haluaisit tehdä?
  • Mikä sinua kiinnostaa, mitä harrastat tai missä asioissa koet olevasi hyvä?
  • Mieti myös työelämää, kysele tai tiedustele alan työllisyystilannetta!

Työllistyminen koulutuksen jälkeen on selvästi parempi, kun koulutus on valittu omien kiinnostusten perusteella, eikä esimerkiksi sen vuoksi, että koulutuspaikka sijaitsee lähellä kotia ja koulutus on kestoltaan lyhyt.

Tietoa erilaisista ammateista ja ammattien työllistymisistä löytyy useasta eri paikasta. Tässä muutama hyvä vinkki:

hakkuutyömaa

Voisiko metsäala antaa työpaikan?

Kun kiinnostava ammatti tai työtehtävä on selkiytynyt, sen jälkeen kannattaa lähteä selvittämään missä alalle koulutetaan ja miten sinne hakeudutaan.

Koulutus on nopein tie työllistymiseen!

Koulutuksen kautta voi hankkia ammatissa vaadittavan osaamisen ja pätevyyden. Lisäksi saa uusinta ja ajantasaista tietoutta ammatissa toimimiseen. Jos työkokemus on puutteellinen tai hyvin vähäinen, niin koulutuksella voi korjata asian nopeimmin. Koulutus antaa myös valmiudet kilpailla avoinna olevista työpaikoista tasapuolisesti muiden kanssa. Koulutuksen kautta saat aina mielekkäämpiä töitä ja parempaa palkkaa kuin ilman koulutusta.

Millaisia koulutusvaihtoehtoja on?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä 2018 alkaen koulutusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja koulutukseen hakeutuminen on mahdollista periaatteessa ympäri vuoden. Omaehtoisen ammatilliseen toisen asteen koulutuksiin eli perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin voi hakeutua joustavasti ns. jatkuvan haun kautta eli suoraan oppilaitosten omilla sivuilla tai Opintopolun kautta.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

TE-hallinnon verkkosivuilla on työvoimakoulutustarjontaa haussa ympäri vuoden ja koulutustarjonnassa on usein tarjolla myös rekrytointikoulutusta. RekryKoulutuksessa työnantaja hakee uusia työntekijöistä lyhyen koulutuksen avulla, joten koulutuksen jälkeen työpaikka on lähes varmaa.

Oppisopimuskoulutus on määräaikaisessa työsuhteessa tapahtuvaa, jolloin koulutuksen aikana maksetaan myös aina palkkaa. Jotta voit aloittaa oppisopimuksella ammatillista koulutusta, niin sinun pitää löytää ensin työnantaja, joka sitoutuu tekemään sinulle määräaikaisen työsuhteen ja vasta sen jälkeen oppisopimustoimisto astuu kuvioihin mukaan ja hankkii mahdollisen tarvittavan teoriakoulutuksen.  Lisätietoja oppisopimuksesta saat verkosta, lähimmästä oppisopimustoimistosta tai paikallisesta TE-toimistosta.

Lisätietoa valtakunnallisesta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulevasta yhteishausta saat osoitteessa www.opintopolku.fi, jossa esitellään kaikki koulutustarjonta ja jonka kautta tehdään myös sähköinen hakemus eri koulutuksiin. Hakuaikoina voi täyttää yhden hakemuksen, joka voi sisältää 1-6 eri hakutoivetta.

Korkeakoulujen lisähaut järjestetään aikaisintaan ajalla 3.-14.12.2018, kun kysymys on 1/2019 alkavasta koulutustarjonnasta ja lisähaun mahdollinen koulutustarjontaa koskee pääsääntöisesti ammattikorkeakouluja.

Avoimen korkeakoulun koulutustarjontaa ja hakeutumista on tarjolla ympäri vuoden ja kaikki tarjonta löytyy Opintopolusta tai suoraan korkeakoulujen omilta sivuilta.

Opastusta ja tukea koulutusvalintojen tekemiseen:

Tapani

Tapani Mäkinen

koulutusneuvonta

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut

Ammatinvalinta ja sen vaikeus

spurttikalenteriElettiin vuotta 1996, allekirjoittanut oli 18-vuotias, Martti Ahtisaari oli presidenttinä ja Paavo Lipponen pääministerinä. Maksettiin markoilla, pidettiin salihousuja ja vyölaukkuja, eikä nuorisotakuusta ollut tietoakaan. Oltiin nuoria, kuolemattomia ja politiikasta viis veisattiin nuoren angstin voimalla.

Olin ollut jo 13-vuotiaana lastenhoitajana, seuraavana kesänä mansikkapellolla. TET-jaksolla olin kaupassa, sittemmin työskentelin kaupassa useita vuosia. Lisäksi kotona maatilan kesät olivat työntäyteisiä. Isä maksoi 3 markkaa perunapenkin ruohimisesta.

14-vuotiaana kesä alkoi ”Tienaa tonni” – viikoilla. Leikkasin pihalla matonkuteita ja tein lattian vahauksia. Seuraavana kesänä olin kaksi viikkoa vanhusten kotipalvelussa; kävin asioilla ja siivosin asukkaiden asuntoja. Näin puhdistus- ja hoitoalan ja totesin, että ne eivät ole minua varten.

Muistan sanoneeni, että haaveammattini on karkkikauppias, makeanhimoisena pikkutyttönä tietänette motiivin. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen pääsin ”työkkärin” kautta harjoittelujaksolle grillille. Sain olla karkkikauppias ja paistaa purilaisia. Harjoitteluajan palkka tuskin päätä huimasi, mutta kahden kuukauden pesti oli nuorelle kultaakin kalliimpi. Uskon, että sillä harjoittelutodistuksella pääsin K-kauppaan töihin seuraavana vuonna.

Olisi hyvä, että nuorena saisi kokeilla erilaisia työtehtäviä useissa eri paikoissa. Ammatinvalinta on kuitenkin iso juttu, joka pitää tehdä varhaisessa vaiheessa. Koulujen erilaiset työelämään tutustumisjaksot kannattaa rohkeasti käyttää hyödyksi. Ei koskaan tiedä, vaikka myöhemmin sitä kautta saisi oikean työpaikan.

Onneksi ammatinvalinnan helpottamiseen löytyy aikuisillekin monia erilaisia palveluita.

 Lisäksi tietoa itsestä ja eri ammateista voi ammentaa AVO ammatinvalintaohjelmalla, Ammattinetti.fi, ammattibarometri.fi ja foreammatti.fi sivustoilla.

Nyt eletään vuotta 2017, presidenttinä Sauli Niinistö, pääministerinä Juha Sipilä. Allekirjoittanutta kiinnostaa politiikka tällä hetkellä hieman enemmän kuin 20 vuotta sitten, sillä se määrittelee työtäni. Maksetaan euroilla tai erilaisilla sovelluksilla ja älypuhelimet ovat käden jatke, mutta ammatti pitää edelleen valita. ​

IMG_0504

Soile Kauttio

Viestintäasiantuntija

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut