Kaikki tekijät ovat nyt tarpeen

Etelä-Pohjanmaalla on todella paljon työpaikkoja auki ja vielä toukokuussa ehtii hyvin hakea kesätöitäkin. Samaan aikaan, toukokuussa 2022, on työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita maakunnan alueella historiallisen vähän. Tekijöitä ja osaajia tarvitaan laidasta laitaan. Useissa tehtävissä etsitään hyvää tyyppiä, jolla on motivaatio ja asenne kohdallaan ja halu oppia, eikä välttämättä aiempaa kokemusta ja koulutusta vaadita. Toki vaativampiakin tehtäviä on tarjolla ja niihin tarvitaan tiettyä ammatillista osaamista.

Työnantajat ovat jo huomanneet, että valmiita tekijöitä ei välttämättä tehtäviin aina löydy. Monet heistä ovatkin valmiita miettimään työnhakijoiden kanssa erilaisia mahdollisuuksia kerryttää lisää osaamista ja kouluttautua työssä kyseiseen ammattiin. Oppisopimus on yksi keino oppia käytännönläheisesti työtä tehden ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa tai verkossa tapahtuvilla teoriaopinnoilla. Myös kesän aikana opiskeleville ovat oppisopimukset yleistyneet. Kesätyö mahdollistaa silloin opintojen etenemisen myös kesän aikana. Oppisopimuksella voidaan suorittaa kaikkia toisen asteen tutkintoja.

Henkilö seisoo kielekkeellä ja katsoo auringonlaskua.

Työllistymisen ja opiskelun maailma on nykyään mahdollisuuksia täynnä

Erilaisille oppijoille löytyy kouluttautumismahdollisuuksia ja erilaisia tapoja suorittaa tutkintoja eri koulutusasteilla. Erilaiset termit vilisevät puheissa silloin, kun puhutaan nuoren mahdollisuuksista työllistyä tai lähteä opiskelemaan. Koulutuksen toimijoilla on heille tutut termit, työllisyyden kentällä toimivilla omat, nuorisotyössä ja sosiaalitoimessa tai kuntoutuksen kentällä omat. Erilaisten mahdollisuuksien, termien ja uudistusten viidakossa nuori voi olla ihmeissään, mistä lähteä liikkeelle ja mihin suunnistaa.

Metsätie, jolle paistaa aurinko puiden takaa.
Kaikenlaisille tekijöille löytyy oma polkunsa

Nuori voi olla juuri peruskoulunsa päättävä tai lähes 30-vuotias useamman lapsen vanhempi ja kaikkea siltä väliltä. Kaikille löytyy vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia; niin heille, jotka miettivät ensimmäisen tutkinnon suorittamista kuin myös heille, jotka ovat jo toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet tai aloitetut tutkinnot ovat syystä tai toisesta jääneet kesken. Yksilöllisyys, joustavuus ja henkilökohtaistaminen mahdollistavat monenlaiset erilaiset polut työelämään ja tutkinnon suorittamiseen.

Kohti Oppisopimusta -pilotti, jonka rahoittajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), on toiminut noin vuoden ja vielä on pilottiaikaa jäljellä noin seitsemän kuukautta. Pilotissa on etsitty monenlaisia reittejä oppisopimukseen. Tähän mennessä oppisopimustyösuhteeseen on päädytty niin työkokeilun, rekrykoulutuksen, työvoimakoulutuksen, ammatillisen kuntoutuksen, omaehtoisen opiskelun, sijaisuuksien kuin keikkatyönkin kautta. Myös suora rekrytointi oppisopimustyösuhteeseen työhaastattelun pohjalta on joissain tilanteissa ollut mahdollinen.

Pilotin tavoitteena on rakentaa erilaisia polkuja kohti oppisopimusta erityisesti alle 30-vuotiaille ammattikouluttamattomille nuorille. Useimmissa tilanteissa, joissa oppisopimustyösuhde on syntynyt, on tarvittu tiivistä yhteistyötä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa, mutta useimmiten myös muiden nuorten, koulutusten ja työllistymisen verkostoissa toimivien kanssa.

Neljän henkilön kädet pitävät ristiin toisiaan ranteista kiinni.

Yhteistyössä ja verkostoitumisessa onkin voimaa!

Mahdollisuuksia erilaisiin reitteihin kohti työtä löytyy niin paljon, että kukaan ei voi tietää ja tuntea kaikkia yksityiskohtia niistä kaikista. Eri alojen asiantuntijat yhteistyössä nuoren kanssa yleensä löytävät parhaat vaihtoehdot ja ratkaisut myös haastavissakin tilanteissa. Nuori on oman elämänsä asiantuntija, mutta tarvitaan ”karttureita”, jotka etsivät reittejä yhdessä nuoren kanssa. Eri reittien ja palvelujen yhteen sovittaminen ei ole aina helppoa, mutta se on mahdollista.

On tärkeää, että me työllisyyden, koulutuksen ja nuorten parissa toimivat tunnemme pääpiirteissään eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, silloin osaamme ohjata nuorta saamaan täsmätietoa eri asiantuntijoilta. Kukaan ei osaa valita sellaisia vaihtoehtoja, joiden olemassaolosta ei tiedä, joten on tärkeää, että eri tahoilla nuorten parissa työskentelevät toimivat palvelujen ja mahdollisuuksien tulkkeina ja kartanlukijoina. Tietotaitoa meillä on yhdessä valtavasti ja mahdollisuuksia yksilöllisten opiskelu- ja työllistymispolkujen rakentamiseen on paljon.

Kaksi henkilöä kättelee pöydän ylitse.
Tekijöiden saatavuuden varmistaminen alueen työnantajille on varmasti kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite.

Yhteisellä työskentelyllä ja verkoston osaamisen täysimääräisellä hyödyntämisellä, voimme kokeilla rohkeasti rakentaa erilaisia polkuja työhön. Tällä hetkellä on paljon työpaikkoja, joihin ei valmiita osaajia löydy. On hyvä aika lähteä kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, miten osaamista voi lisätä ja esimerkiksi opinnollistamisen kautta rakentaa polkua kohti osatutkintoa ja opinnollistaminen voi olla reitti oppisopimukseen tai tutkinnon suorittamiseen oppilaitoksessa.

Mestari–Kisälli -mallista tukea ja ohjausta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto ja Kohti oppisopimusta -pilotti ovat yhdessä kehittäneet jo olemassa olevia palveluja hyödyntävän Mestari–Kisälli -mallin, joka työhönvalmennuksen keinoin mahdollistaa tukea työ-, työkokeilu- tai oppisopimuspaikkaan. Valmentaja voi antaa tukea ja ohjausta sekä nuorelle kisällille että työpaikkaohjaajana toimivalle mestarille. Mestari–Kisälli -malli on yksi keino mahdollistaa onnistumisia ja rakentaa polkua, joka johtaa nuoren onnistuneeseen oppisopimukseen ja ammattiin sekä tarjoaa työnantajalle tekijän ja tulevaisuuden osaajan.

Moni työnantaja tarvitsee tekijää jo tänään ja on tärkeää, että eri vaihtoehdot työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen mahdollistavat huomisen osaajien kasvamisen työpaikalla. Tuki on tarpeen myös työpaikan ”mestareille”, jotka oman työtehtävänsä ohella ohjaavat ja opastavat nuorta työhön.

Henkilö tasapainoilemassa aidalla.
Sanotaan, että päämäärä ei ole tärkein vaan matka.

Nuoren työllistymisen ja kouluttautumisen kohdalla päämääräkin on tärkeä, mutta kaikista tärkeintä taitaa olla päästä matkan alkuun ja rakentaa sen hetkiseen elämäntilanteeseen sopivin reitti. Matkalta kannattaa poimia kaikki mahdollinen oppi mukaan ja opetella hyödyntämään opittuja taitoja tulevassa työssä. Matkalla tärkeää on aina hyvä seura ja me työllisyyden ja koulutuksen parissa toimivat tahot toivottavasti olemme parasta mahdollista matkaseuraa kaikille nuorille, jotka sitä tarvitsevat. Täällä ollaan kartat ja kompassit valmiina sopivien reittien etsimiseen – yhdessä ja yhteistyöllä!

Riikka Ilves
Koordinaattori
Kohti Oppisopimusta -pilotti
riikka.ilves@te-toimisto.fi
0295046064
Työnhakijalle: Kohti Oppisopimusta -pilotti (te-palvelut.fi)
Työnantajalle: Kohti Oppisopimusta -pilotti (te-palvelut.fi)

Tuttu maisema eri suunnasta lähestyen näyttää erilaiselta

Syksyinen tuttu metsämaisema vähän eri suunnasta lähestyen näyttää aivan erilaiselta. Välillä luulee jo eksyneensä, kunnes huomaa olevansa aivan tutussa paikasta, mutta tuttu maisema näyttää uudesta tulosuunnasta lähestyen aivan vieraalta. Ajatuksille tekee hyvää rikkoa tuttuja rutiineja ja joskus tutussakin ympäristössä valita uusia polkuja.

Metsäpolku.
Tänä syksynä uusien reittien valinta monilla tutuilla lenkkipoluilla on ollut helppoa.

Monet kunnat, yhdistykset ja yhteisöt ovat panostaneet korona-ajan myötä lisääntyneeseen luontoliikuntaan ja uusia reittejä on merkitty moniin lähimaastoihin. Rohkeimmat luontoilijat uskaltautuvat joskus myös merkkaamattomille reiteille ja silloin voi löytää tutun pururadan keskeltä hyvinkin monenlaisia uusia maisemia ja kokemuksia. Taito rikkoa rutiineja ja valita uusia reittejä ulkoillessa, kauppamatkalla tai muissa arjen touhuissa vahvistaa kykyä nähdä tuttuja maisemia vähän eri kulmasta.

Ensimmäinen Kohti Oppisopimusta -valmennus päättyi pari viikkoa sitten. Valmennukseen osallistuneiden kanssa lähestyimme oppisopimusta ja jokaisen osallistujan urasuunnitelmia monesta eri näkökulmasta. Jokainen pohti mitkä asiat ovat itselle merkityksellisiä ja tärkeitä, miten hyödyntää omia vahvuuksia tulevissa suunnitelmissaan ja miten rakentaa konkreettista polkua kohti ammatillista tutkintoa ja työllistymistä.

Järvimaisema.
Moni asia läheltä katsoen näyttää niin suurelta, että kokonaisuutta on vaikea hahmottaa.

Valmennuksen aikana totesimme yhdessä osallistujien kanssa, että joskus näkökulman vaihtamisen taito nousee suureen arvoon tulevia urasuunnitelmia tehdessä. Jos asiasta pääsee vähän kauemmaksi ja näkökenttä laajenee, asian eri puolet ja kokonaisuus hahmottuu selkeämmin. Välillä kuitenkin läheltä katsominenkin on tärkeää, että pienet yksityiskohdat erottuvat selkeästi. Parasta on, jos asian ympäri pääsee kiertämään ja tutkimaan joka nurkkaa ja sivua zoomaillen. Dronella asiaa lähestyminen olisi tässä kohdassa oikein hyvä – välillä voisi katsoa ulkopuolisena asiaa yläsuunnasta tai kierrellä asian ympärillä ja välillä zoomata hyvinkin lähelle ja sitten taas ottaa vähän etäisyyttä.

Aivomme on usein ohjelmoitu toimimaan autopilotilla ja tutut polut ja reitit valitaan sen tarkemmin valintoja tietoisesti tarkastelematta. Monet uskomukset, joita meillä on itsestämme tai ympäristöstämme, ovat muuttuneet mielessämme muuttumattomiksi tosiasioiksi. Kuitenkin uskomukset ovat omia (tiedostamattomia) ajatuksiamme, joita on myös hyvä tarkastella eri näkökulmista.  Uskomukset omasta minästä, omista taidoista ja mahdollisuuksista ovat usein muotoutuneet hyvin pitkän ajan kuluessa. On hyvä havahtua uskomusten olemassaoloon ja kokeilla purkaa niitä. Joskus sellaiset asiat, joista emme ole uskaltaneet edes haaveilla, koska oman uskomuksemme mukaan ne ovat mahdottomia, ovat kuitenkin niitä, jotka voivat johdattaa meidät aivan uusille reiteille.

Syksyinen luonto alkaa valmistautua talven tuloon.

Lehdet puista ovat jo suurimmaksi osaksi pudonneet ja ensimmäiset yöpakkaset on Etelä-Pohjanmaallakin koettu. Maiseman värit muuttuvat päivittäin luonnon värien ja valon määrän muuttuessa. Toivottavasti jokaisen mielen maisema tarjoaa myös mahdollisuuksia muutokseen – vaikka aluksi niihin pieniin reittimuutoksiin omassa arjessa, kauppamatkalla tai lenkkipolulla. Myös suurissa ”Mikä musta tulee isona” -tyyppisissä kysymyksissä mielen joustavuus ja valmius muutoksiin tarjoavat parhaat edellytykset siihen, miten löytää itselle tärkeitä, merkityksellisiä ja arvokkaita ratkaisuja. Aina mielen joustavuutta ei ole helppoa pitää yksin yllä. Joskus näkökulman vaihtaminen ja haastavien asioiden ympärillä zoomailu ei meinaa onnistua ollenkaan. Aina ei itse osaa ottaa kaikkia asian eri puolia huomioon, jos tietoa ei ole riittävästi. Onneksi uravalintojen kohdalla on tarjolla monenlaista sparrausapua ja mahdollisuuksia laajentaa ja vaihtaa näkökulmaa yhdessä rinnalla kulkijoiden kanssa. Esimerkiksi erilaiset valmennukset, ammatinvalinnanohjaus ja oppisopimusasioita miettiessä esimerkiksi Kohti Oppisopimusta -pilotti tarjoavat työkaluja ja tukea omien haaveiden, suunnitelmien ja konkreettisten uusien urapolkujen etsimiseen.

Syksyllä ulos lähteminen, liike ja raitis ilma antavat voimaa pimenevää talvea kohti kulkiessa. Yleensä mielikin pysyy paremmin joustavana, kun kroppa saa sopivasti liikettä. Väsyneenä, nälkäisenä ja stressaantuneena näkökenttä on kapea ja mieli ei pysty kuvittelemaan luovia ratkaisuja eikä huomaa mitä kaikkia mahdollisuuksia ympärillä on. Parhaita päätöksiä pystymme tekemään silloin, kun saamme riittävästi lepoa, hyvää ravintoa ja sopivasti fyysistä (ja henkistä) rasitusta. Kaikkien näiden ollessa kunnossa, näkökulman vaihtaminen ja omien uskomusten kanssa työskentelykin on mahdollista. Lähde ulos, kokeile uusia reittejä, katsele tuttuja maisemia vähän toisesta näkökulmasta ja huomaa maiseman kokonaisuus ja pienet yksityiskohdat. Mihinkähän sitä päätyykään, jos rohkeasti kääntyy vähän vieraammalle reitille?

Riikka Ilves
Uraohjaaja, Kohti Oppisopimusta -pilotti
Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut

Oppisopimuksella ammattiin ja kiinni työelämään

Ihminen on oppiva olento. Olemme opintiellä jo ennen syntymäämme. Sen jälkeen oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät räjähdysmäisesti ja peruskoulun ajan opiskelemme tietoja ja taitoja, jotka auttavat meitä edelleen käsittelemään tietoa ja ratkaisemaan erilaisia haasteita ja ongelmia kunkin oppiaineen näkökulmasta. Siellä opimme myös opiskelun taitoa, jota ammattiin opiskellessamme tarvitsemme. Vaan mistä ammatti? Alan valitseminen kymmenien vuosien työuralle ei ole aina helppoa.

Katuliiduilla katuun piirretty nuolia osoittaen eri suuntiin, kuvastaen valinnan vaikeutta.
Opiskelualan valinnan vaikeus voi toisinaan johtaa myös ammatillisten opintojen aloittamisen viivästymiseen.

Joskus ala valitaan parhaan kaverin valintaa mukaillen. Tällainen valinta saattaa työhön hakeutuessa osoittautua itselle sopimattomaksi. Joskus käy niinkin, ettei valmistumisen jälkeen omalla työssäkäyntialueella olekaan alan töitä tarjolla. Näistä ja muistakin syistä meillä on Etelä-Pohjanmaalla nuoria vailla ammatillista koulutusta ja nuoria, jotka eivät ole päässeet koulutusalansa töihin kiinni. Vuosien kuluessa hankittu mutta käyttämätön ammattitaito vanhenee.

Oppisopimus on vanha mutta edelleen tuore ja joustava tapa oppia ammatti tai ammatin osa-alueita. Oppisopimuksen historia yltää aina 1600-luvulle asti. Ammattiin opiskeleminen tapahtui aina 1800-luvun puoliväliin asti ainoastaan oppisopimuksen kautta. Ammattilaiset ottivat kisällejä siipiensä suojaan ja opettivat heille ammatin salat työtä tehdessä. Tämä koulutusmuoto on edelleen suosittu ja tällä hetkellä myös kasvava trendi.

Oppisopimus on mukautunut ajan hermolle ja nykyään voi kokonaisen tutkinnon suorittamisen lisäksi opiskella myös osatutkintoja oppisopimuksella. Joskus työllistymismahdollisuudet paranevat selvästi jo osatutkinnon tai -tutkintoja suorittamalla. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on usein tarvetta laaja-alaisille osaajille, jolloin oppisopimukseen voi valita tutkinnonosia myös useasta tutkinnosta. Oppisopimus mahdollistaa siis yrittäjille ja työnantajille juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjen ammattilaisten kouluttamisen.

Toukokuussa 2021 on TE-palveluissa käynnistynyt Kohti oppisopimusta- pilotti, jonka tavoitteena on lisätä nuorten alle 30-vuotiaiden oppisopimuksia sekä tätä kautta kouluttaa osaavia tekijöitä maakunnan yrityksiin ja muille työnantajille. Pilotin alkupuolella panostamme erityisesti päivitetyn oppisopimustietouden viemiseen työllistymisen verkostossa ja nuorten parissa toimiville. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää Etelä-Pohjanmaalle aivan uusi palvelumalli oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi ja nuorten työllistymisen edistämiseksi.

Vanhempi henkilö opastamassa nuorempaa työtehtävään.
Palvelumallin kehittämistyö kumpuaa nuorten ja osaavia tekijöitä tarvitsevien työnantajien tarpeesta.

Oppisopimuskoulutusta on ollut ja on tarjolla mutta nyt suoristamme ja helpotamme reittiä siihen. Pilotti haastaa kehittämistyöhön nuoret, Ohjaamot, työpajat, etsivä nuorisotyön, kuntakokeilut, yrittäjät ja työnantajat sekä oppilaitokset kuin myös oman TE-palveluiden asiantuntijatyömme. Näiden lisäksi on lukuisia muita tahoja, jotka tekevät työtä nuorten ja työllistymisen parissa tavalla tai toisella. Kaikkien panos maakuntamme yhteiseen hyvään on arvokas ja tarpeellinen.

Useat verkostossamme toimivat tahot ohjaavat oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneita nuoria pilottiin mutta nuoret voivat olla myös suoraan yhteydessä pilotin työntekijöihin uraohjaaja Riikka Ilvekseen ja oppisopimuskoordinaattori Anja Anttilaan. Sama kutsu yhteydenottoon pätee myös yrittäjiin ja työnantajiin, jotka ovat valmiita tarjoamaan oppisopimuskoulutuspaikan kiinnostuneelle nuorelle. Yhteystiedot löytyvät Etelä-Pohjanmaan TE-palvelujen nettisivuilta.

Anja Anttila
Oppisopimuskoordinaattori
Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut

Lue lisää Kohti oppisopimusta- pilotista verkkosivuiltamme:
Kohti oppisopimusta- pilotti (te.palvelut.fi)

Opiskelua – mitä, missä, milloin?

Koulutusneuvonta ja ammatinvalinta

Tukea koulutuksen ja ammatinvalintaan TE-toimiston koulutusneuvonnasta ja ammatinvalinnan psykologeilta.

Kesän loputtua moni on jo aloittanut opiskelut, mutta on monia, joilla opiskeluasia ovat vasta mietinnän asteella? Epäiletkö, että taas hakuajat menivät ohi? Siirrätkö taas asian tulevaisuuteen, ehkä ensi keväänä sitten?

Ilouutisia – Ei ole yhtään liian myöhäistä. Moniin koulutuksiin voi hakeutua juuri nyt.

Mikä sinua kiinnostaa?

Opintojen suunnittelussa on tärkeää lähteä liikkeelle omista ammatillisista kiinnostuksista ja toiveista:

  • Millaisia töitä haluaisit tehdä?
  • Mikä sinua kiinnostaa, mitä harrastat tai missä asioissa koet olevasi hyvä?
  • Mieti myös työelämää, kysele tai tiedustele alan työllisyystilannetta!

Työllistyminen koulutuksen jälkeen on selvästi parempi, kun koulutus on valittu omien kiinnostusten perusteella, eikä esimerkiksi sen vuoksi, että koulutuspaikka sijaitsee lähellä kotia ja koulutus on kestoltaan lyhyt.

Tietoa erilaisista ammateista ja ammattien työllistymisistä löytyy useasta eri paikasta. Tässä muutama hyvä vinkki:

hakkuutyömaa

Voisiko metsäala antaa työpaikan?

Kun kiinnostava ammatti tai työtehtävä on selkiytynyt, sen jälkeen kannattaa lähteä selvittämään missä alalle koulutetaan ja miten sinne hakeudutaan.

Koulutus on nopein tie työllistymiseen!

Koulutuksen kautta voi hankkia ammatissa vaadittavan osaamisen ja pätevyyden. Lisäksi saa uusinta ja ajantasaista tietoutta ammatissa toimimiseen. Jos työkokemus on puutteellinen tai hyvin vähäinen, niin koulutuksella voi korjata asian nopeimmin. Koulutus antaa myös valmiudet kilpailla avoinna olevista työpaikoista tasapuolisesti muiden kanssa. Koulutuksen kautta saat aina mielekkäämpiä töitä ja parempaa palkkaa kuin ilman koulutusta.

Millaisia koulutusvaihtoehtoja on?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä 2018 alkaen koulutusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja koulutukseen hakeutuminen on mahdollista periaatteessa ympäri vuoden. Omaehtoisen ammatilliseen toisen asteen koulutuksiin eli perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin voi hakeutua joustavasti ns. jatkuvan haun kautta eli suoraan oppilaitosten omilla sivuilla tai Opintopolun kautta.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

TE-hallinnon verkkosivuilla on työvoimakoulutustarjontaa haussa ympäri vuoden ja koulutustarjonnassa on usein tarjolla myös rekrytointikoulutusta. RekryKoulutuksessa työnantaja hakee uusia työntekijöistä lyhyen koulutuksen avulla, joten koulutuksen jälkeen työpaikka on lähes varmaa.

Oppisopimuskoulutus on määräaikaisessa työsuhteessa tapahtuvaa, jolloin koulutuksen aikana maksetaan myös aina palkkaa. Jotta voit aloittaa oppisopimuksella ammatillista koulutusta, niin sinun pitää löytää ensin työnantaja, joka sitoutuu tekemään sinulle määräaikaisen työsuhteen ja vasta sen jälkeen oppisopimustoimisto astuu kuvioihin mukaan ja hankkii mahdollisen tarvittavan teoriakoulutuksen.  Lisätietoja oppisopimuksesta saat verkosta, lähimmästä oppisopimustoimistosta tai paikallisesta TE-toimistosta.

Lisätietoa valtakunnallisesta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulevasta yhteishausta saat osoitteessa www.opintopolku.fi, jossa esitellään kaikki koulutustarjonta ja jonka kautta tehdään myös sähköinen hakemus eri koulutuksiin. Hakuaikoina voi täyttää yhden hakemuksen, joka voi sisältää 1-6 eri hakutoivetta.

Korkeakoulujen lisähaut järjestetään aikaisintaan ajalla 3.-14.12.2018, kun kysymys on 1/2019 alkavasta koulutustarjonnasta ja lisähaun mahdollinen koulutustarjontaa koskee pääsääntöisesti ammattikorkeakouluja.

Avoimen korkeakoulun koulutustarjontaa ja hakeutumista on tarjolla ympäri vuoden ja kaikki tarjonta löytyy Opintopolusta tai suoraan korkeakoulujen omilta sivuilta.

Opastusta ja tukea koulutusvalintojen tekemiseen:

Tapani

Tapani Mäkinen

koulutusneuvonta

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut

OPPISOPIMUSKOULUTUS JA NUORET

syksyElinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen sekä vastaavien tahojen toive ja tavoite on ollut lisätä nuorten nopeampaa siirtymistä työmarkkinoille esimerkiksi oppisopimu skoulutuksen avulla. Nuorten pääsyä oppisopimuskoulutukseen on valtiovallan taholta pyritty helpottamaan erilaisilla nuorten työllistymistä tukevilla hankkeilla ja projekteilla.

Näistä viimeisimpänä on ollut ns. koulutustakuu, jossa työnantajalle maksetaan korotettua koulutuskorvausta palkatessaan nuoren töihin. Korotetun koulutuskorvauksen maksatukset ovat voimassa vuoden 2018 loppuun.

Erilaisista tehostamistoimista huolimatta on nuorten osuus oppisopimusopiskelijoista kuitenkin melko vaatimaton. Esimerkki Sopeva oppisopimuspalveluilla vuonna 2016 opiskelleiden ikäjakaumasta alle 30 -vuotiaita oli 23%, alle 20 -vuotiaita 13% ja 15 – 17 – vuotiaita 4 %, ikäjakauma on hyvin saman suuntainen valtakunnallisen tilaston kanssa.

Oppisopimuskoulutus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen ja se voidaan solmia 15 – vuotta täyttäneelle. Todellisuudessa alle 18 – vuotiaan on haasteellista työllistyä pitkäkestoiseen työsuhteeseen, jota oppisopimuskoulutus usein edellyttää. Nuoren työllistymistä hankaloittaa myös sellaisen työelämässä tarvittavan ammatillisen osaamisen puuttuminen, mikä suoraan palvelisi työnantajaa yrityksen palkatessa lisää työvoimaa.

Oppisopimus ei ole oikotie onneensopeva-logo

Usein keskusteluissa kuulee sanottavan, että oppisopimuksella opiskelevat ne, jotka eivät koulussa pärjää tai että oppisopimuksella saa todistuksen helpommin. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin päinvastainen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan tulee kyetä toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti. Opiskelijalta vaaditaan taitoa suoriutua sovituista työtehtävistä työpaikallaan ja jaksamista suorittaa tietopuolisia opintoja vapaa-ajallaan.

Oppisopimuskoulutuksella hyväksi ammattilaiseksi

Käytännön työssä tarvittavien taitojen harjaantuminen ja harjoitteleminen yhdessä tietopuolisen koulutuksen kanssa tukevat toisiaan. Työn tekeminen antaa asioille oikeat mittasuhteet ja hyvän pohjan, mikä helpottaa tietopuolisen koulutuksen suorittamista ja asioiden omaksumista.

Oppisopimuskoulutuksena on mahdollista suorittaa kaikki samat toisen asteen ammatilliset tutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessakin koulutuksessa. Tutkintouudistus, joka on parhaillaan työn alla, tuo nuorelle opiskelijalle velvollisuuden opiskella ns. YTO aineet (yhteiset tutkinnon osat) myös suorittaessaan tutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen jatko-opintokelpoisuuden koulutuksen päätyttyä.

Tuomo Paavola, oppisopimusjohtaja, Sopeva

Tuomo Paavola Oppisopimusjohtaja