Oppisopimuksella ammattiin ja kiinni työelämään

Ihminen on oppiva olento. Olemme opintiellä jo ennen syntymäämme. Sen jälkeen oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät räjähdysmäisesti ja peruskoulun ajan opiskelemme tietoja ja taitoja, jotka auttavat meitä edelleen käsittelemään tietoa ja ratkaisemaan erilaisia haasteita ja ongelmia kunkin oppiaineen näkökulmasta. Siellä opimme myös opiskelun taitoa, jota ammattiin opiskellessamme tarvitsemme. Vaan mistä ammatti? Alan valitseminen kymmenien vuosien työuralle ei ole aina helppoa.

Katuliiduilla katuun piirretty nuolia osoittaen eri suuntiin, kuvastaen valinnan vaikeutta.
Opiskelualan valinnan vaikeus voi toisinaan johtaa myös ammatillisten opintojen aloittamisen viivästymiseen.

Joskus ala valitaan parhaan kaverin valintaa mukaillen. Tällainen valinta saattaa työhön hakeutuessa osoittautua itselle sopimattomaksi. Joskus käy niinkin, ettei valmistumisen jälkeen omalla työssäkäyntialueella olekaan alan töitä tarjolla. Näistä ja muistakin syistä meillä on Etelä-Pohjanmaalla nuoria vailla ammatillista koulutusta ja nuoria, jotka eivät ole päässeet koulutusalansa töihin kiinni. Vuosien kuluessa hankittu mutta käyttämätön ammattitaito vanhenee.

Oppisopimus on vanha mutta edelleen tuore ja joustava tapa oppia ammatti tai ammatin osa-alueita. Oppisopimuksen historia yltää aina 1600-luvulle asti. Ammattiin opiskeleminen tapahtui aina 1800-luvun puoliväliin asti ainoastaan oppisopimuksen kautta. Ammattilaiset ottivat kisällejä siipiensä suojaan ja opettivat heille ammatin salat työtä tehdessä. Tämä koulutusmuoto on edelleen suosittu ja tällä hetkellä myös kasvava trendi.

Oppisopimus on mukautunut ajan hermolle ja nykyään voi kokonaisen tutkinnon suorittamisen lisäksi opiskella myös osatutkintoja oppisopimuksella. Joskus työllistymismahdollisuudet paranevat selvästi jo osatutkinnon tai -tutkintoja suorittamalla. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on usein tarvetta laaja-alaisille osaajille, jolloin oppisopimukseen voi valita tutkinnonosia myös useasta tutkinnosta. Oppisopimus mahdollistaa siis yrittäjille ja työnantajille juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjen ammattilaisten kouluttamisen.

Toukokuussa 2021 on TE-palveluissa käynnistynyt Kohti oppisopimusta- pilotti, jonka tavoitteena on lisätä nuorten alle 30-vuotiaiden oppisopimuksia sekä tätä kautta kouluttaa osaavia tekijöitä maakunnan yrityksiin ja muille työnantajille. Pilotin alkupuolella panostamme erityisesti päivitetyn oppisopimustietouden viemiseen työllistymisen verkostossa ja nuorten parissa toimiville. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää Etelä-Pohjanmaalle aivan uusi palvelumalli oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi ja nuorten työllistymisen edistämiseksi.

Vanhempi henkilö opastamassa nuorempaa työtehtävään.
Palvelumallin kehittämistyö kumpuaa nuorten ja osaavia tekijöitä tarvitsevien työnantajien tarpeesta.

Oppisopimuskoulutusta on ollut ja on tarjolla mutta nyt suoristamme ja helpotamme reittiä siihen. Pilotti haastaa kehittämistyöhön nuoret, Ohjaamot, työpajat, etsivä nuorisotyön, kuntakokeilut, yrittäjät ja työnantajat sekä oppilaitokset kuin myös oman TE-palveluiden asiantuntijatyömme. Näiden lisäksi on lukuisia muita tahoja, jotka tekevät työtä nuorten ja työllistymisen parissa tavalla tai toisella. Kaikkien panos maakuntamme yhteiseen hyvään on arvokas ja tarpeellinen.

Useat verkostossamme toimivat tahot ohjaavat oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneita nuoria pilottiin mutta nuoret voivat olla myös suoraan yhteydessä pilotin työntekijöihin uraohjaaja Riikka Ilvekseen ja oppisopimuskoordinaattori Anja Anttilaan. Sama kutsu yhteydenottoon pätee myös yrittäjiin ja työnantajiin, jotka ovat valmiita tarjoamaan oppisopimuskoulutuspaikan kiinnostuneelle nuorelle. Yhteystiedot löytyvät Etelä-Pohjanmaan TE-palvelujen nettisivuilta.

Anja Anttila
Oppisopimuskoordinaattori
Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut

Lue lisää Kohti oppisopimusta- pilotista verkkosivuiltamme:
Kohti oppisopimusta- pilotti (te.palvelut.fi)

Meillä kaikilla on oikeus hyvään työelämään.

Polku työhön voi olla hyvinkin monivivahteinen, mutta onneksi mahdollinen. Millainen hyvä työelämä on sinulle? Mitä siihen kuuluu? Ajattele pieniäkin yksityiskohtia, ympäristöä ja ihmisiä. Missä näet itsesi? Ajattele sitä tunnetta, kun olet paikassa, jossa viihdyt ja teet sitä missä loistat ja saat käyttää osaamistasi ja vahvuuksiasi. Mitkä asiat mahdollistavat tämän? Näetkö jotain sellaista, joka auttaa sinua suoriutumaan työssä?

Saatat löytää vastaukset näihin helpostikin. Saatat jo olla siinä hyvässä työelämässä. Mutta joskus näitä asioita pitää lähteä kunnolla pureksimaan ja pilkkomaan palasiin, jotta voit löytää sen sinun näköisesi tulevaisuuden.

Surullinen ihminen
Jokainen meistä kokee työkyvyttömyyttä jossain kohtaa elämää ja se voi olla kokemuksena hyvinkin vaihteleva.

Oikealla avulla ja keinoilla hyvä työelämä voidaan saavuttaa. Meistä jokainen kohtaa työelämässä hetkiä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että suunnitelmat menevätkin uusiksi. Yksi näihin pohdintoihin johtava seikka on työkyky ja terveys. Meissä jokaisessa on potentiaalia, osaamista ja vahvuuksia. Ja niitä pystyy käyttämään monessakin eri työssä. Vahvuuksia ja osaamista löydät jo ihan omasta arjestasi. Mikä sinulta sujuu ja mihin kulutat paljon aikaa.

Tulee löytää se paikka ja työ, joka mahdollistaa sinun nauttia työnteosta. Se saattaa olla kokonaan uusi työnkuva tai ala. Se voi olla jokin muutos nykyisessä työssäsi. Tärkeää on, että pääset kokemaan, sillä kokemusten kautta ihminen tunnistaa osaamisensa ja työkykynsä. Ja sitä myötä vahvistuu. Kokemuksien kautta tutustutaan maailmaan ja sen tarjontaan. Joskus se vaatii osaamisen päivittämistä ja uuden oppimista. Joskus se vaatii täysin uusia kohtaamisia ja ihmisiä ympärilleen. Joka tapauksessa se tarvitsee sitä hyvää muutosta.

Avustusta kannettavan tietokoneen käytössä
Saat työkykypalvelusta tuen ja ohjausta siihen, mitä tarvitaan, jotta askeleita polullesi löytyy.

Meillä TE-toimistossa on alkanut uutena palveluna työkykypalvelut, josta saat avun näihin pohdintoihin, kun työkyvyssäsi on asioita, jotka tulee ottaa huomioon. Saat rinnalla kulkijan. Me tiedämme, että jo pienikin askel voi olla vaikutuksiltaan suuri. Joskus se polku tarvitsee palveluita ja tahoja ympärille. Meiltä löytyy asiantuntemusta ja autamme sinua löytämään oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset asiat polkusi varrelle. Tavoite on, että löydät itselleni unelmien työpaikan, ja työnantaja löytää potentiaalisen ja kyvykkään ihmisen osaksi työyhteisöä.

Tukea työhön pääsyyn, työhön kiinnittymiseen ja työssä pysymiseen löytyy. Olemme onnekkaassa asemassa, kun voimme sanoa, että olemme täällä sinua varten. Autamme sinua rakentamaan juuri sinun näköisesi polun työhön.

Jokainen ihminen on osaava ja kykenevä. Keskitytään siis niihin asioihin, vahvistetaan niitä yhdessä sekä löydetään uusia!

Laura Mäki-Reinikka
Työkykypalvelujen asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Lue lisää työkykypalveluista verkkosivuiltamme.
Työkykypalvelut (te.palvelut.fi)

Pidetään huolta frendistä, ettei frendistä tule entistä

Kesä ja nuoret

Nuorisotakuu -blogi jää kesätauolla ja bloggailu jatkuu syyskuussa.

Kohta vuosi nuorisotakuu -bloggailua Etelä-Pohjanmaalla

matalakynnys

Ohjaamot ovat matalan kynnyksen kohtauspaikkoja.

Hannu Turunen Vähästäkyröstä kertoi Ilkassa (12.6.2017), että on huolissaan nuorten yksinäisyydestä. Paikkakunnalla tarjotaankin nuorille aikuisille ympärivuorokautista läsnäoloa. Esimerkiksi kohtaamispaikka ”Sinililja” on avoinna nuorille iltaisin. Nuorta ei haeta kotoa, vaan WhatsApp-ryhmä ja vanha kunnon viidakkorumpu kokoaa nuoret yhteen. Sinililjan johtolauseena on:  ”Pidetään huolta frendistä ettei frendistä tule entistä”. Hyvä näin!

Ohjaamotoiminta on päätetty vakinaistaa ja tässä toimessa olemme  oman Etelä-Pohjanmaan Ohjaamo-hankkeen kanssa lähdetty hyvin liikkeelle. Syksyn mittaan otamme nuoret mukaan kehittämistyöhön. Blogikirjoitukset jatkuvat myös syyskuusta alkaen ja mukana on monia yhteisen asian ympärillä toimivia.

Hyvää ja kaunista kesää meille kaikille, nauttikaamme kukkien väriloistosta.

Hannele Koivumäki, TE-toimisto, Nuorisotakuu hannele-koivumaki-profiili