Nuorisotakuu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa ja ammatillisen koulutuksen reformi

ompelijaAmmatillisen koulutuksen kenttä elää tällä hetkellä muutosten tuulissa. Ammatillisen koulutuksen reformi on hallituksen kärkihanke ja sen toimeenpanemiseksi on kirjattu että ”Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamis-perusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.”

Yhdessä enemmän

Ammatillista koulutusta on välttämätöntä uudistaa, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Uudistumista edellyttää myös se, että koulutukseen on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistuvat kaikki ammatillisen koulutuksen osat: tutkinnot, järjestäjärakenne ja koulutuksen toteuttamismuodot sekä rahoitus, ohjaus, säätely. Reformissa uudistetaan ja digitalisoidaan myös koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä.  Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus rakentaa itselleen sopivin opintopolku (HOS, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma).

Nuorisotakuu = koulutustakuu + yhteiskuntatakuu

Nuorisotakuun toteuttaminen on edelleen tärkeä osa hallitusohjelmaa ja on siten myös osa reformin toimeenpanoa. Nuorisotakuuseen kuuluvan koulutustakuun avulla pyritään varmistamaan jokaiselle peruskoulun päättävälle toisen asteen koulutuspaikka. Tämän toteutumisessa on Sedulla merkittävä osuus. Perustutkintojen ohella toteutamme Sedussa myös ammatilliseen perustutkintoon valmentavaa koulutusta (VALMA). Uuden lakiesityksen mukaan mahdollistetaan osana tutkintokoulutusta myös opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestäminen enintään kuuden kuukauden ajan. Tämän myötä mahdollistuisi entistä paremmin myös lisäopiskeluvalmiuksia tarvitsevien tuki ja siten koulutustakuun entistä parempi toteutuminen. Edelleen myös erityistä tukevia tarvitseville suunnataan myös jatkossa opintojen etenemistä tukevia toimintoja.

Nuorisotakuun osana on yhteiskuntatakuu, jonka avulla pyritään varmistamaan, että jokaiselle valmistuvalle opiskelijalle löytyy myös työpaikka. Koulutuksen aikainen työelämäyhteistyö, työelämässä suoritetut näytöt ja työssäoppimisjaksot ovat osaltaan edistämässä valmistuvien työllistymistä myös koulutuksen jälkeen.

Uuden lakiesityksen mukaan kaikki työssäoppiminen tapahtuu joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella ja kaikki osaamisen arvioinnit tapahtuvat ensisijaisesti työpaikolla. Näin varmistettaisiin, että koulutus vastaisi entistäkin paremmin työelämän ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Opiskelijoiden työllistyminen on jatkossa myös entistä vahvemmin koulutuksen rahoitukseenkin vaikuttava tekijä, joten koulutuksen osuvuus ja kohtaanto tulevat entistä tärkeämmiksi koulutustarve-ennakoinnissa.

Ammatillisen koulutuksen reformista ja sen toimeenpanosta voi lukea tarkemmin: http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusreformi/index.html

Lisää Sedusta www.sedu.fi ja Sedun nuorten maailmaan pääset tutustumaan osoitteessa tiimi.sedu.fi.

reija_lepola

Reija Lepola, kuntayhtymän johtaja, rehtori