Kesätyö on polku työelämään

Onnea kaikille valmistuneille ja muille koulunsa päättäneille! Opintojen parissa uurastaminen taukoaa ainakin hetkeksi ja on mahdollisesti aika suunnata kesätöihin. Oppiminen ei kuitenkaan lopu koulun loppumiseen, vaan kesätöissäkin voi oppia monia tulevaisuuden (työ)elämän kannalta tärkeitä taitoja.

Ammattiin valmistuneilla saattaa olla tänä kesänä käsillä ensimmäinen oman alan kesätyö ja jotkut onnekkaat pääsevät jo opintojen aikana tekemään töitä alalla, jolle ovat kouluttautumassa. Tällöin kesätyön polku on vienyt nuoren jo todella lähelle varsinaiseen työelämään astumista. Tärkeitä työelämävalmiuksia oppii kuitenkin kaikissa kesätöissä, vaikka ne eivät varsinaisesti sitä omaa alaa olisikaan. Toisaalta kesätöiden kautta saattaa joskus myös aueta sellaisia urapolkuja, joita ei opintoja aloittaessa olisi tullut edes ajatelleeksi.

70 000 menetettyä mahdollisuutta

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kuluneiden kahden koronavuoden aikana on menetetty yhteensä 70 000 kesätyöpaikkaa ja -kokemusta. Nuorten työllisyys onkin kärsinyt koronapandemiasta muita ikäluokkia enemmän. Elinkeinoelämän keskusliiton johtajan Taina Susiluodon mukaan tavoitteeksi onkin asetettava paluu korona-aikaa edeltävälle tasolle avoimien kesätyöpaikkojen määrässä. Marraskuussa 2021 toteutettuun EK:n kesätyökyselyyn vastasi lähes tuhat yritystä, joista peräti 33 % ilmoitti lisäävänsä kesätyöpaikkoja tulevalle kesälle. Tämän perusteella voidaan siis odottaa nousua avoimien kesätyöpaikkojen määrään. Tavoitteena tulevalle kesälle on kesätyö- tai harjoittelupaikka jopa 120 000 nuorelle. (EK 2022)

Ruohonleikkuri leikkaamassa ruohoa.
Kesätyö on yksi elämän tärkeimpiä työpaikkoja

Ensimmäiset kesätyökokemukset ovat nuorille merkityksellisiä ja mieleenpainuvia. Kukapa meistä ei muistaisi ensimmäisiä kesätöitään esimerkiksi puistotyöntekijänä, mansikkamaalla, asiakaspalvelu- tai myyntityössä. Kesätöissä nuorelle tulevat tutuksi työelämätaidot ja toivottavasti myös omat vahvuudet sekä kehityskohteet. Lisäksi jo lyhytkin kesätyöjakso auttaa seuraavan työpaikan saamisessa. Kesätyö voi parhaimmillaan olla jopa yksi elämän tärkeimmistä työpaikoista. Jokainen nuori ansaitseekin ensimmäisen kesätyökokemuksen, josta polku kohti työelämää alkaa.

Muistatko vielä, mikä oli sinun ensimmäinen kesätyöpaikkasi?

Heli Peltoniemi
Viestintäasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Lähteet: EK:n kysely: Kesätyöpaikkojen määrä nousee roimasti. 2022. Elinkeinoelämän keskusliiton tiedote. Julk. 20.1.2022. Viitattu 7.6.2022.
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ekn-kysely-kesatyopaikkojen-maara-nousee-roimasti/

Testaa Oikotien testillä millainen kesäduunari olet!
Vastuullinen kesäduuni 2022 (kesaduuni.org)

Rohkeasti kohti unelmia

Jokaisella on unelmia, joita kohti kurottaa. Olivatpa ne ammatillisia tai vapaa-aikaan liittyviä, suosittelen vahvasti unelmoimaan ja luomaan polkuja niitä kohti. Oma mottoni ammatillisesti nojaa vahvasti Walt Disneyn Curiosity keeps leading us down new paths, vapaasti suomennettuna uteliaisuus johdattaa meidät uusille poluille. Niin, mikäpä olisi suurempi voima ohjaamaan meitä uusille poluille kuin uteliaisuus.

Nuori henkilö kallionkiellekkeellä.
Uteliaisuus haastaa useasti ihmisen mittaamaan myös rohkeuttaan.

Uusi polku pohdituttaa ja samalla yksilö käy itsensä kanssa dialogia siitä, onko uusi polku tarpeeksi haastava ja houkutteleva siinä määrin, että uskaltautuu alttiiksi muutokselle. Toisaalta voi pohtia myös mitä muut ajattelevat sinun polustasi tai mitä se vaatii, ei vain sinulta itseltäsi, vaan myös ympärilläsi olevilta ihmisiltä. Muutokseen mukaan lähteminen vie yksilön hetkellisesti pois mukavuusalueelta, koska tuttu ja turvallinen nykyhetki vaihtuu muutokseen ja uuden oppimiseen. Rohkeus kokeilla, kasvattaa yksilöä joka tapauksessa enemmän kuin paikalleen jäänti. Muutos on aina mahdollisuus, ja vaikka sen luoma hetkellinen epävarmuus saattaa tuntuakin suurelta esteeltä, kannattaa muutoksen ovi pitää ainakin vähän raollaan.

Jokainen etappi polulla, jota ammatillisesti luodaan, kasvattaa osaamista ja sen kautta luo uusia mahdollisuuksia.

Henkilö tuskailee läppärin takana.
Oman osaamisen tunnistaminen ja muutokselle altistuminen voi olla hankalaa.

Työmarkkinoilla työvoiman liikettä on havaittavissa moneen suuntaan, kuten keväällä julkaistu ammattibarometri kertoo. On aloja, joilla on huutava pula tekijöistä ja myös aloja, joilla on tekijöistä ylitarjontaa. Yksilön muutoskyvykkyys, rohkeus tehdä valinta polusta, jossa työllistymisen mahdollisuus on, astuu kuvaan tässä kohtaa. Työmarkkinoilla uuden polun löytäminen ei välttämättä vaadi paljon uuden oppimista. Mikäli rohkeutta on, mutta osaamista ei osaa tunnistaa yksin, ovat koulutusorganisaatiot sekä työllisyyspalvelujen ammatinvalinnan psykologit tätä varten. Työmarkkinoille on luotu muutosta mahdollistamaan myös useita elementtejä, kuten työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus ja oppisopimuskoulutus, joiden kautta osaamispääomaa voidaan rakentaa työllistymisen mahdollistamiseksi, mikäli se on jostain muusta kuin rohkeudesta kiinni.

Ollaanko kaikki siis rohkeita ja tehdään voitavamme, että työmarkkinoille saadaan tasapaino

Niina Lipponen
Asiantuntija, kumppanuus- ja kehittämispalvelut
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto