Ammattibarometri katsoo tulevaisuuteen

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometrin laatimistyön tekevät TE-toimistot, jotka arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 250 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat omat arvionsa asiakasrajapinnassa saamansa tietoon asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, työnantajakäynteihinsä sekä PK-barometrin, työnantajahaastatteluiden sekä muiden barometrien tuottamiin informaatioon. Saaduilla arvioilla voidaan parantaa avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista, kun tiedetään missä ammateissa tulevaisuudessa on kysyntää ja missä mahdollisesti ei.

Etelä-Pohjanmaan uusin arvio julkistettu osoitteessa:
Etelä-Pohjanmaan ammattibarometri II / 2022 (ammattibarometri.fi)

Ammattibarometri arvioi työmarkkinoiden kehitystä puolivuosittain

Barometrin avulla voi käydä tutustumassa arvioomme, miten työmarkkinat kehittyvät seuraavan puolen vuoden aikana. Keskeisimmät ammatit, joissa on puutetta työntekijöistä ovat terveydenhuollossa: sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat kysynnältään suurimmat pula-ammatit. Lisäksi koronan jäljiltä on lähtenyt tekijöitä muihin tehtäviin ravintola- ja suurtalousalalta, joka myös näkyy ammattiryhmänä, jossa on pulaa tekijöistä.  Toisaalta liikatarjontaa on enää vain yleissihteereistä ja käytön tukihenkilöistä, näissäkin ammattiryhmissä tapahtuu työllistymisiä, kunhan osaaminen on ajantasaista sekä pystytään hyödyntämään digitalisaation tuomaa kehitystä omassa ammatissa.

Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi myös ravintola-alan työntekijöistä on pulaa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto on tehnyt arviot seutukunnittain syyskuun viimeisellä viikolla. Seutukuntia vertaillessani päällimmäisin havainnoksi nousee Seinäjoen seutukunnan monimuotoisuus, ylitarjontaa on yllättävän monessa ammattiryhmässä. Maakunnan sisäinen muuttoliike näkyy tässä varmasti. Usein muutetaan isompaan paikkaan asumaan, jolloin työllistymismahdollisuuksien uskotaan parantuvan. Todellisuudessa asia voisi olla toisinpäin, jos voisi kokeilla rohkeasti uudenlaista työtä, jossa omaa osaamista voisi paikallisesti hyödyntää.

Matala työttömyys haastaa osaavan työvoiman saamista

Maailman tilanteen heijastuksien ei ennakoida suuremmin vaikuttavan vielä työmarkkinoiden toimintaan, tokikin se jollain aikajänteellä myös tähän vaikuttaa. Inflaation vaikutus kysyntään tullee näkymään myöhemmin työmarkkinoilla, vielä on hyvin tilauksia alueen yrityksillä sekä meidän murheenkryynimme: ikääntyvä väestö ja sen aiheuttama työvoiman kysynnän lisääntyminen pitänevät työllisyysluvut hyvinä jos vertaillaan niitä normaaliin kausivaihteluun.

Verkkopalvelussa pääsee myös tutustumaan ammateittain, miten työmarkkinat kehittyvät eripuolilla Suomea. Siellä on selvästi havaittavissa Suomen iso koko ja alueiden erilaiset vahvuudet, sekä maan sisäisen muuttoliikkeen vaikutukset. Työvoiman tarjonta vaihtelee maan sisällä alueittain, siihen vaikuttaa myös alueen koulutustarjonta. Mitä on koulutettu, sitä on tarjolla ja korkeammin koulutetut ovat lähellä yliopistokaupunkeja.

Työllistymisen näkymät eri ammateissa (ammattibarometri.fi)

Mutta Etelä-Pohjanmaalla matala työttömyys on hyvä asia, toisaalta se on myös haaste osaavan työvoiman saannissa työnantajille. Tärkeää on edelleen kehittää osaamista niillä, jotka ovat alueelle päättäneet jäädä ammatteihin, joilla uskotaan olevan kysyntää myös tulevaisuudessa.

Jarmo Nurmela
Kehittämispäällikkö
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Opiskelua – mitä, missä, milloin?

Koulutusneuvonta ja ammatinvalinta

Tukea koulutuksen ja ammatinvalintaan TE-toimiston koulutusneuvonnasta ja ammatinvalinnan psykologeilta.

Kesän loputtua moni on jo aloittanut opiskelut, mutta on monia, joilla opiskeluasia ovat vasta mietinnän asteella? Epäiletkö, että taas hakuajat menivät ohi? Siirrätkö taas asian tulevaisuuteen, ehkä ensi keväänä sitten?

Ilouutisia – Ei ole yhtään liian myöhäistä. Moniin koulutuksiin voi hakeutua juuri nyt.

Mikä sinua kiinnostaa?

Opintojen suunnittelussa on tärkeää lähteä liikkeelle omista ammatillisista kiinnostuksista ja toiveista:

  • Millaisia töitä haluaisit tehdä?
  • Mikä sinua kiinnostaa, mitä harrastat tai missä asioissa koet olevasi hyvä?
  • Mieti myös työelämää, kysele tai tiedustele alan työllisyystilannetta!

Työllistyminen koulutuksen jälkeen on selvästi parempi, kun koulutus on valittu omien kiinnostusten perusteella, eikä esimerkiksi sen vuoksi, että koulutuspaikka sijaitsee lähellä kotia ja koulutus on kestoltaan lyhyt.

Tietoa erilaisista ammateista ja ammattien työllistymisistä löytyy useasta eri paikasta. Tässä muutama hyvä vinkki:

hakkuutyömaa

Voisiko metsäala antaa työpaikan?

Kun kiinnostava ammatti tai työtehtävä on selkiytynyt, sen jälkeen kannattaa lähteä selvittämään missä alalle koulutetaan ja miten sinne hakeudutaan.

Koulutus on nopein tie työllistymiseen!

Koulutuksen kautta voi hankkia ammatissa vaadittavan osaamisen ja pätevyyden. Lisäksi saa uusinta ja ajantasaista tietoutta ammatissa toimimiseen. Jos työkokemus on puutteellinen tai hyvin vähäinen, niin koulutuksella voi korjata asian nopeimmin. Koulutus antaa myös valmiudet kilpailla avoinna olevista työpaikoista tasapuolisesti muiden kanssa. Koulutuksen kautta saat aina mielekkäämpiä töitä ja parempaa palkkaa kuin ilman koulutusta.

Millaisia koulutusvaihtoehtoja on?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä 2018 alkaen koulutusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja koulutukseen hakeutuminen on mahdollista periaatteessa ympäri vuoden. Omaehtoisen ammatilliseen toisen asteen koulutuksiin eli perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin voi hakeutua joustavasti ns. jatkuvan haun kautta eli suoraan oppilaitosten omilla sivuilla tai Opintopolun kautta.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

TE-hallinnon verkkosivuilla on työvoimakoulutustarjontaa haussa ympäri vuoden ja koulutustarjonnassa on usein tarjolla myös rekrytointikoulutusta. RekryKoulutuksessa työnantaja hakee uusia työntekijöistä lyhyen koulutuksen avulla, joten koulutuksen jälkeen työpaikka on lähes varmaa.

Oppisopimuskoulutus on määräaikaisessa työsuhteessa tapahtuvaa, jolloin koulutuksen aikana maksetaan myös aina palkkaa. Jotta voit aloittaa oppisopimuksella ammatillista koulutusta, niin sinun pitää löytää ensin työnantaja, joka sitoutuu tekemään sinulle määräaikaisen työsuhteen ja vasta sen jälkeen oppisopimustoimisto astuu kuvioihin mukaan ja hankkii mahdollisen tarvittavan teoriakoulutuksen.  Lisätietoja oppisopimuksesta saat verkosta, lähimmästä oppisopimustoimistosta tai paikallisesta TE-toimistosta.

Lisätietoa valtakunnallisesta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tulevasta yhteishausta saat osoitteessa www.opintopolku.fi, jossa esitellään kaikki koulutustarjonta ja jonka kautta tehdään myös sähköinen hakemus eri koulutuksiin. Hakuaikoina voi täyttää yhden hakemuksen, joka voi sisältää 1-6 eri hakutoivetta.

Korkeakoulujen lisähaut järjestetään aikaisintaan ajalla 3.-14.12.2018, kun kysymys on 1/2019 alkavasta koulutustarjonnasta ja lisähaun mahdollinen koulutustarjontaa koskee pääsääntöisesti ammattikorkeakouluja.

Avoimen korkeakoulun koulutustarjontaa ja hakeutumista on tarjolla ympäri vuoden ja kaikki tarjonta löytyy Opintopolusta tai suoraan korkeakoulujen omilta sivuilta.

Opastusta ja tukea koulutusvalintojen tekemiseen:

Tapani

Tapani Mäkinen

koulutusneuvonta

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut