Me välitämme – edelleen!

Uusi työnhaun palvelumalli kasvualustana rohkeisiin työllistymistarinoihin

Toukokuulla näet viimeistään kivikkoisimmissakin ojissa auringonkeltaisia leskenlehtiä ja koivuissa kirkkaan vihreitä lehden alkuja. Kuulet myös lintujen saapuneen merkkinä lähestyvästä kesästä. Taisinpa kuulla västäräkinkin jo laulavan: varma merkki, että kesä on jo kulman takana. Kevät symboloi uuden alkua monellakin tavalla. Usealla se korostuu uutena tarmona ja motivaationa kehittää itseämme; kasvatamme osaamispääomaamme merkkinä heräämisestä johonkin uuteen. Myös työnhakuun se antaa monelle uutta puhtia, kun kohonnut mieli herättää huomaamaan, että minusta on moneksi!

Henkilö kastelemassa kasvia.
Kuten parhainkin kasvi, tarvitsee omatoiminenkin työnhaku välillä tiiviimpää tukea ja huoltamista.

Myös TE-toimistoon ja asiakkaillemme kevät merkitsee konkreettisesti uuden alkua. Pitkän kasvuajan ja huolellisen ennakkotyön vaatinut uusi palvelumalli astuu voimaan toukokuun alusta. Kuten kevään kohokohtana kasvimaalla, uusi palvelumalli paljastaa kirkkaanvihreän versonsa asiakkaille näyttäen parasta vehreyttään asiakkaillemme heti alkuvaiheesta alkaen. Yksinkertaisimmin sanottuna uusi palvelumalli tuo asiakkaillemme tiivistetyn työnhaun palvelun, jossa kontaktien määrää vastuuasiantuntijan kanssa lisätään ja omatoimisen työnhaun osaamista rakennetaan kasvuvaihe kerrallaan. Työnhaun alkaessa asiantuntijamme tarjoavat tukeaan kasvokkain tapahtuvan alkuhaastattelun lisäksi noin kahden viikon välein tapahtuvin kontaktein aina kolmeen kuukauteen saakka, jonka jälkeen työnhakua jatkaville asiakkaillemme on annettu hyvät valmiudet omatoimiseen työnhakuun.

Työnhaun tiiviimpi palvelujakso toistuu aina kolmen kuukauden välein, jättäen mahdollisuuden keskittyä myös omatoimiseen työnhakuun ja kasvuun. Kuten puutarhan taimi, väriloisto ja työnhakun johtaminen työllistymiseen voi puhjeta kukkaan eri vaiheessa, erilaisten kasvuvaiheiden jälkeen.

Uusi asiakaspalvelumalli kuvattu karttana, josta näkee miten uuden työttömän työnhakijan palveleminen etenee työnhaun aloittamisesta. 0pv: Työnhaun käynnistäminen. 5pv: Alkuhaastattelu. 0,5kk: 1. Täydentävä työnhakukeskustelu. 1kk: 2. Täydentävä työnhakukeskustelu. 1,5kk: 3. Täydentävä työnhakukeskustelu. 2kk: 4. Täydentävä työnhakukeskustelu. 2,5kk: 5. Täydentävä työnhakukeskustelu. 3kk: . Työnhakukeskustelu, suunnitelman päivitys. Omatoiminen työnhaku, 3kk. 6kk: Työnhakukeskustelu, suunnitelman päivitys. 6,5kk: 6. Täydentävä työnhakukeskustelu. 7kk: 7. Täydentävä työnhakukeskustelu. 9kk: Työnhakukeskustelu, suunnitelman päivitys. Omatoiminen työnhaku, 3kk. 12kk: Työnhakukeskustelu, suunnitelman päivitys. 8. Täydentävä työnhakukeskustelu. 9. Täydentävä työnhakukeskustelu.
Uusi palvelumalli, lähde tem.fi

APUA, työnhakuvelvoite!

Uuden palvelumallin myötä työnhakuusi tulee lisänä työnhakuvelvoite, joka pääsääntöisesti tarkoittaa neljän työpaikan hakemista kuukausittain sekä niistä raportoimista sovitusti. Oma työnhakuvelvoite, seurantajaksot sekä niiden raportointitapa käydään läpi oman asiantuntijasi kanssa selkeästi siten, että jokainen on selvillä, miten tulee toimia. Työnhakuvelvoitteeseen liittyy tiettyjä poikkeuksia, joista lisätietoa saat myös asiantuntijaltasi. Ethän stressaa liikaa ­- työpaikkoja ja työnhaun mahdollisuuksia on Etelä-Pohjanmaalla riittämiin! Etelä-Pohjanmaalla on avoinna tällä hetkellä valtava määrä, n. 4200 työpaikkaa (tilanne 26.4.2022), jotka jakautuvat eri puolelle maakuntaamme. Työnhaun mahdollisuuksia riittää siis jokaiselle. Ehkä jännität laittaa hakemusta samaan paikkaan, joka edellisellä kerralla ei johtanut työllistymiseen? On hyvä huomioida, että tilanteet ja tarpeet muuttuvat työnantajilla nyt nopeasti, ja sinun taustasi voi tällä kertaa osua heidän tarpeisiinsa edellistä kertaa paremmin. Jätä päättäminen työnantajalle ja hae rohkeasti niitäkin paikkoja, joihin et aiemmin työllistynyt.

Rohkeutta työnhakuun

Kasvin taimia, yhtä taimista hoidetaan.
Kuten puutarhurit, hoitavat asiantuntijamme työtään asiakkaitamme ja heidän työnhakunsa kasvamista hoivaten.

Uuden palvelumallin keskiössä korostuvat yksilöllisen tuen lisäksi vahva työnvälityksen rooli sekä työnhaun tuki. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että asiantuntijoillamme on yhtäläinen tavoite kuin sinulla työnhakijana: löytää juuri sinulle työpaikka tai tarvettasi vastaava työllistymistä edistävä palvelu. Siksi jokainen kontakti pitää sisällään työnvälityksen elementin, joka takaa sinulle työnhakijana tiedon ja varmuuden siitä, että työpaikka varmasti sinullekin löytyy.

Asiantuntijamme paitsi varmistaa, että olet tietoinen juuri sinulle soveltuvista työpaikoista sekä tavoista hakea niitä, myös varmistaa, että hakuprofiilissasi on tunnistettu omat vahvuutesi sekä osaamisalasi mahdollisimman laajasti. Meillä jokaisella on paha tapa katsoa omia mahdollisuuksiamme ja rajoitteita kaikista kriittisimmin näkemättä kaikkia mahdollisuuksia, jotka työmarkkinat tällä hetkellä tarjoavat. Tunnistamatta maaperäämme, jossa saamme oman työnhaun kasvimme kukkimaan. On myös hyvä muistaa, että hyväkään työnhakuilmoitus ei koskaan ole niin täydellinen, että työnantajan tarpeet tulevat täysin näkyviksi. Hae siis rohkeasti myös sellaisiin paikkoihin, joihin kaikkia vaadittavia kohtia et täytä.

Mikäli uravaihtoehdot ja oma työnhaun kasvualusta näyttäytyy työnhakijalle epäselvänä, on meidän asiantuntija-puutarhurijoukossamme esimerkiksi omat ammatinvalintapsykologit, jotka auttavat hahmottamaan työnhakijan tulevaisuutta selkeämmin ja konkreettisia ratkaisuja tarjoten. Myös erilaiset osaamiskartoitukset ja uravalmennukset voivat toimia täydentävinä palveluina kohti työllistymistäsi.

Kevätaurinko paistaa kukkaniitylle.
Näe siis erilaiset palvelut mahdollisuutena saada kevään auringonvalon kasvuaikaa työnhakuusi vuoden ympäri.

Kohti uusia kasvualustoja

Kuten moni kasvi, josta erotettu pistokas kasvaa entistä vahvempana, myös työpaikasta työpaikkaan on helpompi vaihtaa kuin työttömyydestä työpaikkaan. Ota siis työllistymisvaihtoehtoja avoimin mielin vastaan ja hae myös paikkoja, joita et olisi aiemmin hakenut. Nyt valittu työpaikkasi ei hyvin suurella todennäköisyydellä ole lopputyöelämän työtehtävä, vaan yksi askel lähemmäksi omia urahaaveita tai työtehtäviä, joita ei mahdollisesti vielä ole keksittykään. Jokainen työnhakija voi löytää oman kukintonsa kunhan ottaa kastelusta ja auringonvalosta kaiken kasvupotentiaalin irti, ja myrskyn jälkeen on valmis keräämään energiansa uudelleen. Me työnhaun puutarhurit autamme edelleen.

#mevälitämme

Piia Kaunisto
Palvelujohtaja
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Löydät lisää tietoa tulevasta muutoksesta verkkosivuiltamme ja somekanavistamme:

Työnantajien yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa

Työnantajien yhteiskuntavastuu rakentuu kestävän kehityksen kolmesta elementistä: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Sosiaalinen vastuu on osa-alueista ehkä vaikeimmin määriteltävä ja mitattava.

Työnantajan sosiaalinen vastuu tarkoittaa muun muassa vastuuta omasta henkilöstöstä, kuten työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisesta ja tasa-arvosta. Sosiaalisen vastuu on muutakin ja sen kantaminen on osaltaan vapaaehtoista, ja sitä arvostetaan yhteiskunnassa yhä enemmän. Nuorille työnhakijoille se voi jopa olla ratkaiseva tekijä työpaikkaan hakeutuessa.

Scrabble-pelilauta, jossa kirjaimilla muodostettu sanat: Lead (johto/johda), Team (tiimi) ja succeed (onnistu).
Tulevaisuudessa vastuullisuus nähdään työnantajan kilpailukyvyn edellytyksenä.

Menestyvän organisaation tärkein voimavara on sitoutunut, motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö. Vastuullisesti toimivassa organisaatiossa koko henkilöstö on sisäistänyt työnantajan arvojen ja tavoitteiden mukaiset toimintatavat. Vastuullinen johtaja varmistaa toimenpiteiden toteutumisen läpi koko organisaation.

Sosiaalinen vastuu on vähemmän työtapaturmia, hyvää työilmapiiriä, sitoutuneisuutta, perheen ja työn yhteensovittamista, vuorovaikutusta ja yleiseen keskusteluun osallistumista, totuudenmukaista sisäistä ja ulkoista viestintää. Se on empaattisuutta, vuoropuhelua ja elämään tyytyväisyyden edistämistä.

Yksi merkittäväksi kehittyvä aihealue on sosiaalisen yhteiskuntavastuun arvo- ja mainevaikutus työnantajan vetovoimaan, sisäiseen tehokkuuteen, henkilökunnan motivoituneisuuteen ja työn laatuun. Sosiaalisen yhteiskuntavastuun näkyvyyden lisääminen työnantajan viestinnässä auttaa myös rekrytoinnin kohdentumisessa halutunlaisiin hakijoihin.

Kaksi nuorta kannettavalla tietokoneella.
Työelämään tullessaan nuorilla on monenlaisia odotuksia

Nuoret työntekijät ovat toisenlaisia johdettavia kuin vanhempansa. He haluavat ja ovat valmiita avoimeen luottamuksen kulttuuriin, mutta tämä vaatii työnantajalta rohkeutta uudistua. Nuorille on tärkeää voida sitoutua organisaation tavoitteeseen, joka on myös yhteiskunnallisesti merkityksellinen eikä vain omistajan lisäarvon kasvattamiseen. Työn odotetaan sulautuvan osaksi elämäntapaa, ilmentävän omia arvoja ja valintoja.

Milleniaalien on uskottu haluavan tehdä maailmasta parempi paikka elää ja että he odottavat myös organisaatioiden olevan osa tätä muutosta. Työnhakijoina he kuitenkin tekevät päätöksiä mielikuvan perusteella. Yhteiskuntavastuu toimiikin vetovoimatekijänä nuoremmalle sukupolvelle. He hakevat helpommin työtä organisaatiosta, jossa näkevät toteutuvan hyvät yhteiskuntavastuun ja eettisyyden periaatteet, sekä hylkäävät helpommin työmahdollisuudet, jos näitä arvoja laiminlyödään.

Nuorten parissa tehty työelämätutkimus osoittaa, että nuoret suhtautuvat edelleen arvostavasti työhön ja mahdollisuuteen tehdä sitä. Työltä kuitenkin odotetaan enemmän kuin pelkkää palkkaa, sillä jopa 88 prosenttia nuorista haluaa työn olevan omien arvojensa mukaista. Vain neljä kymmenestä on valmis tekemään mitä tahansa työtä, kunhan siitä maksetaan tarpeeksi hyvin.

Ihmisiä istumassa luennolla ja kirjaamassa muistiinpanoja ylös.
Tulevaisuuden työntekijöitä perehdytetään nyt

Työpaikoilla on tärkeä ja vastuullinen rooli nuoren ihmisen elämässä rinnalla kulkijoina. Samalla tuetaan nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan ylipäätään. Siksi positiivisen työelämäkokemuksen antaminen on tärkeää. Tutkimusten mukaan nuoret arvostavat joustavaa työsuhdetta. Heistä se lisää hyvinvointia, motivaatiota, sitoutumista, tuotteliaisuutta sekä tasapainottaa työn ja vapaa-ajan suhdetta. Tutkimuksissa nousi vahvasti esiin myös työn merkityksellisyys, joustavuus työajan ja vapaa-ajan suhteen, esimiehen ja työyhteisön tuen saaminen sekä mahdollisuudet työssä kehittymiseen.

Kuulluksi tulemisen tunne ja vaikutusmahdollisuudet työssä ovat tärkeitä meille kaikille. Kannattaa kuunnella ja osallistaa nuoria. Nuorten vahvuuksien tunnistaminen ja esille pääsy työssä saattaa olla jatkon kannalta hyvin merkityksellistä. Työelämässä on tilaa kaikille!

Tulevaisuuden työntekijöitä on perehdytettävä nyt. Työnantajilta tarvitaan tähän pitkäjänteisyyttä ja valmiutta käytännön perehdyttämiseen. Oletettavaa on, että lähitulevaisuudessa työpaikoilla tarve vahvaan ohjaukseen ja työhön perehtymiseen lisääntyy. Etelä-Pohjanmaalla on työllisyystilanne hyvä, mutta kohtaanto-ongelman takia on myös yhä enemmän haasteita saada kaikkia avoimia työpaikkoja täytettyä. Ala- ja työnantajakohtaisia eroja tässä on paljon.

Tarvitaan siis uusia avauksia työelämään siirtymisessä. Kun valmiita tekijöitä ei ole tarpeeksi tarjolla, on työnantajan panostettava osaajien kasvattamiseen. Tukea työnantajille on tarjolla mm. palkkatuen, oppisopimuksen ja työkokeilun muodossa.

Työkykyohjelma
E-P:n Yhteiskuntavastuuryhmä:

Sirpa Rintala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Aki Ruotsala, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Timo Särkijärvi, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Anna-Elina Levijoki, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Minna Paloheimo-Asunmaa, Toimeksi-hanke/Seinäjoen kaupunki
Pirjo Kankaanpää, Toimeksi-hanke/Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo
Marika Ylikojola, Toimeksi-hanke/Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo
Hanna-Mari Raittinen, Kela
Susanna Hyövälti, IPS-hanke Etelä-Pohjanmaa/EPSHP
Jaakko Säntti, Hansa-hanke/Seinäjoen kaupunki
Tuula Mäki-Fränti, Fokustuu-hanke/Buusti ry
Tuula Sundberg, VETO-hanke/Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Lähteitä ja lisätietoa:

Klimkiewicz, Katarzyna & Oltra, Victor (2017). Does CSR Enhance Employer Attractiveness?
The Role of Millennial Job Seekers ́Attitudes. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 24, 449-463 https://doi.org/10.1002/csr.1419

Myllyniemi, Sami & Lotta Haikkola. 2020. ”Tilasto-osio”. Teoksessa Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019,
toim. Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi. Painotalo Varteva, 9–96.

Tämä kirjoitus on osa työllisyyshankkeiden järjestämää Työllisyysviikkoa, joka toteutetaan viikolla 14.

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille. Olemme tukenasi. Taustalla piirroshahmoja, jotka kuvastavat erilaisia nuoria. TE-palvelut. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan unioni. Euroopan sosiaalirahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.