”Ajattelin, että toi vois olla jees!”

Buusti ry_Buustia_elämään

Palvelussa nuori pääsee eteenpäin – kohti työtä!

Moi, Moon Mari. Toimin Buusti ry:llä toiminnanjohtajana. Aluksi kerron yleistä Buustista ja Nuoret kohti työtä palvelusta meidän näkövinkkelistä – muiden palveluntuottajien blogit olet jo toivottavasti lukenut –   ja sitten tässä blogissa ansaitun estradin saavat palvelussa mukana olevat nuoret ja heidän mielipiteensä miksi he lähtivät Buustille Nuoret kohti työtä! -palveluun – hehän tästä osaavat parhaiten kertoa 😊

”Tykkäsin Buustin youtube-pätkästä, se oli paras”

Buusti ry on paikallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka valtteja ovat matalan kynnyksen toiminta sekä yhteisöllisyys – asiakkaat ja työntekijät ovat osa suurta perhettä, joka pyrkii kohti yhteisiä tavoitteita. Erotumme toimialalla tekijänä, jonka toiminnalla on kasvot ja johto lähellä. Olemme työllistämisen ja kuntoutumisen asiantuntijoita alueella, ja saimme myös kunnian päästä mukaan toteuttamaan Nuoret kohti työtä! -palvelua.  Palvelussamme meillä on tiivis yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa – niistä valitaan juuri jokaiselle nuorelle sopiva kumppani – oli se sitten yrityksestä, oppilaitoksesta tai sitten ihan muita nuoren tavoitteita tukevia tahoja.

Buusti ry:n toiminnasta huokuu lämpö ja läheisyys. Me tuotamme mitatusti hyviä tuloksia ja palvelujemme vaikuttavuutta mitataan ja seurataan jatkuvasti. Toimintaamme myös kehitetään ottamalla asiakkaat mukaan vaikuttamaan: Asiakkaiden muuttuvat tarpeet muovaavat myös palveluita. Toivomme, että nuoret antavat itse tässä pilotissa hyviä kehitysideoita, joita me voimme buustilaisina viedä päivänvaloon, että palvelut kokonaisuudessaan vastaisivat nuorten tämänhetkisiä tarpeita ja toiveita.

”Ajattelin, että toi vois olla jees…”

Kaikki meidän palvelumme, myös Nuoret kohti työtä! -palvelu räätälöidään asiakkaalle aina yksilöllisesti. Oikeastaan jo koko palvelun nimestä voi päätellä, että me koetetaan auttaa nuorta pääsemään eteenpäin elämässä – kohti sitä työtä. Nuoria meillä on mukavasti mukana, lähes 80 nuorta – tämä on ollut meille ihanan ja hirmuisen positiivinen asia. Paras asia tietenkin kuitenkin on, että nuori tulee meille, tai muille hyville palveluntuottajille – palveluna tämä on tosi hyvä juttu!

Nuoret kohti työtä! -palvelussa meillä on ajatuksena, että nuorella itsellään on kaikki ne asiat jo olemassa itsellään ”repussa”, joita hän tarvitsee matkallaan kohti työtä. Me buustilaisina tietenkin halutaan auttaa nuorta aukaisemaan se reppu, ja katsotaan mitä sinne on pakattu – otetaan tarvittavat asiat repusta esiin – ja matka voi alkaa – sopivalla tavalla jokaiselle nuorelle.

”Luin tekstejä ja niiden sisältöjä, myös valokuvat jäi mieleen”

Tutustu Buustilla työskentelevän Niinan haastatteluun, jossa hän kertoo, miksi nuoren kannattaisi lähteä palveluun mukaan.

Mennään yhdessä kohti työelämää!

Mari_Heroja-Anttila

Mari Heroja-Anttila

toiminnanjohtaja

Buusti ry

Nuoret tarvitsevat tietoa ja tukea

NuoretkohtityötäUnic

Kun kipinä löytyy, löytyy myös voimavaroja, oppimista ja hyödyllistä tekemistä.

Kesäkuussa 2018 pyörähti käyntiin Etelä-Pohjanmaalla nuorten pilotti, Nuoret kohti työtä! -palvelu, joka pyörii nyt ympäri Suomen eri palveluntuottajien toimesta. Valtakunnallisia nuorten pilotteja on kaksi Nuoret työhön ja Nuoret kohti työtä!
UNIC-palvelut Oy on yksi toimija kolmesta Etelä-Pohjanmaalla.

Jo kesälomien oltua käynnissä, teimme mainosmateriaalia ja valmisteluja. Jännitys nuorten saamisesta mukaan palveluun oli aluksi suuri, saavathan nuoret itse valikoida nyt ensimmäistä kertaa palveluntuottajan, jonka kanssa lähtevät eteenpäin.

Mukaan on tullut monipuolinen otos nuoria ympäri maakuntaa. Ajattelu siitä, että etenkin nuoret tarvitsevat tukea erilaisiin valintoihin, tietoa palvelujärjestelmistä ja erilaisista mahdollisuuksista sekä opiskeluun ja työelämään liittyvistä asioista, on vahvistunut. Monet nuoret kokevat jääneensä yksin elämän ehkä tärkeimpien asioiden kanssa: millaisen suunnan otan opiskeluun ja tulevaisuuteen, miten koen itseni ja osaamiseni ja miten pääsen työelämään kiinni. Erilaisten taitojen ja voimavarojen kartoittaminen onkin nuorelle tärkeää.

Monet näistä palveluun tulleista nuorista ovat arkoja etsiessään paikkaansa. Motivointi ja avoin tuki on auttanut eteenpäin. Myös erilaisella konkreettisella tekemisellä on positiivinen vaikutus.

Katso videolta Janne Timosen haastattelu.

Ohjaajamme Janne on auttanut ja tukenut. Yhteyksiä otetaan nuoriin nykyaikaisin toimin: WhatsAppin, sähköpostin, viestien ja videoneuvottelujen kautta ja avulla. Ensivaikutelman luomisessa haluamme mieluiten aina kohdata nuoren kahden kesken livenä. Silloin tullaan tutuksi ja voidaan luoda hyvä kontakti toisiimme.

Asioita, joita olemme palvelun kuluessa huomanneet ja jotka jossain määrin myös yhdistävät nuoria, ovat tiedon puute palveluista ja niiden mahdollisuuksista sekä palveluverkostojen hyödyntäminen. Nuorten työnhakuvalmiudet ovat puutteellisia, vaikka näihin olisikin saanut jonkin verran ohjausta. Monet ovat jääneet oman tilanteensa kanssa yksin ja silloin on myös kadonnut näköalat tulevaan. Yksi seikka on, että usein jäädään odottamaan jotain tulevaisuudessa olevaa asiaa tai tapahtumaa, vaikka väliajankin voisi käyttää hyödyksi.

Tuo yksin jääminen ei tarkoita sitä, että nuorilla ei olisi omia verkostoja, ne vaan eivät välttämättä ole riittäviä ja silloin tilanne voi passivoitua.

Kun kipinä löytyy, löytyy myös voimavaroja, oppimista ja hyödyllistä tekemistä. Esimerkiksi me kannustamme aina ensin erilaisten tehtävien pariin, tekemään cv:tä, cv-nettiä, hakemuspohjaa, sometyönhakua, etsimään itselle sopivaa työkokeilupaikkaa tai tutkimaan opiskelumahdollisuuksia ja opintojen sisältöjä. Nämä ovat ensiaskeleita ja kannustavat nuorta eteenpäin. Kaikilla on kuitenkin oppimistaitoja. Ohjaaja on kuuntelija, johon voi aina ottaa yhteyttä ja myös hän soittaa tai sopii palaveria asioiden eteenpäin viemiseksi.

Me pyrimme hyvään yhteistyöhön nuoren parhaaksi ja että hän pääsee eteenpäin edes pienin askelin.

(teksti: Jaana Mesiäislehto-Mäntypuro ja Janne Timonen)

Mesiäislehto-Mäntypuro

Jaana Mesiäislehto-Mäntypuro

hallintojohtaja

Unic-palvelut Oy

Ota ensimmäinen askel jo tänään – Nuoret kohti työtä!

Nuoretkohtityötä2 (2)

Kuva: Topi Puolakangas

Ura- ja koulutuspalveluja alle 30-vuotiaille nuorille

Sedu pääsi niiden harvojen ja valittujen joukkoon, jotka lähtivät yhdessä tuumin kehittämään uudenlaista Nuoret kohti työtä! – palvelumallia Etelä-Pohjanmaalle. Kokeilu lähti vauhdikkaasti käyntiin heinäkuun helteissä yhteistyössä henkilövuokrausyritys Baronan kanssa. Laadimme vetovoimaiset Nuoret kohti työtä! – verkkosivut, esitteen ja esittelyvideon, ks.  https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Nuoret-kohti-tyota

Herättelimme alle 30-vuotiaita nuoria miettimään, miltä tuntuisi oma työ- tai opiskelupaikka ja liikkeelle lähtö siten, että joku ”jeesaa töihin, auttaa löytämään oman kiinnostavan ammatin, etsii sopivan tavan jatkaa kesken jääneitä opintoja ja auttaa työhön tarvittavan osaamisen tai esimerkiksi oppisopimuksen hankkimisessa”. Samalla käynnistimme seudulliset infotilaisuudet yhteistyössä Nuoret kohti työtä – palveluverkoston ja alueen ohjaamojen kanssa.

Nuoret kohti työtä on päässyt kiitoradalla hyvään vauhtiin. Sedun palvelun on neljän kuukauden sisällä valinnut 50 henkilöä ja tekemisen meininki on käsin kosketeltavissa. Nuorten ohjauksen tarpeet liittyvät oman urapolun löytämiseen, työllistymiseen ja sopivien työpaikkojen löytämiseen ja hakemiseen. Lisäksi ohjausta on annettu mm. sopivien koulutusmahdollisuuksien ja koulutuspaikkojen kartoittamiseen, kesken jääneiden tutkintojen loppuun suorittamiseen sekä näihin liittyvien taloudellisten etuuksien selvittämiseen. Osallistujat ovat hyvin heterogeeninen joukko nuoria. Ohjauksen ja tuen tarpeet ovat yksilöllisiä. Mukaan lähteneet nuoret ovat olleet hyvin aktiivisia oman asiansa hoitamisen suhteen ja tulostakin on jo syntynyt. Palvelussa on löytynyt koulutusratkaisuja nuorille ja osalla on jo selkeä polku rakentunut kohti työelämää.

Baronan rooli Nuoret kohti työtä! -pilotissa on auttaa nuoria löytämään omia toiveita vastaava työpaikka tai esimerkiksi valmentaa työelämätaidoissa, kuten työhakemusten ja ansioluettelon tekemisessä ja työhaastattelutaidoissa. Pilotissa mukana olevilla nuorilla on hyvin erityyppiset taustat aikaisemman työkokemuksen suhteen. Joillakin ei ole ollenkaan aikaisempaa kokemusta työelämästä ja joillakin taas on jo monenkirjava kokemuspohja eri työpaikoista. Siksi onkin hyvin tärkeää keskustella jokaisen nuoren kanssa ja miettiä yhdessä, mitkä ovat tavoitteet työelämässä ja kuinka niihin päästään. Barona auttaa jokaista nuorta hänen tilanteeseensa sopivalla tavalla; on se sitten valmennusta työhakemusten ja ansioluettelon tekemisessä tai sopivien työpaikkojen etsimisessä. Joillekin jo pelkästään työhaastatteluun pääseminen on todella hyvä oppituokio tulevaisuutta ajatellen. Tässä vaiheessa pilottia suurin osa nuorista on vielä täysin Sedun hoivissa kouluttautumassa. Työelämään siirtyminen tulee ajankohtaiseksi pilotin edetessä, kun koulutus alkaa olemaan loppupuolella ja tarvittavat taidot työelämän suhteen alkavat olla hankittuna.

Katso videolta Aki-Pekan haastattelu.

Marja-Terttu Kurunsaari

 

Marja-Terttu Kurunsaari

Innovaatiopäällikkö

Sedu

 

Nuorisotakuu – blogissa tutustutaan Nuoret kohti työtä! – palvelun palveluntuottajiin. Ensimmäisenä Sedu. Lähiaikoina postaukset myös muilta palveluntuottajilta. Lisätietoja palvelusta: http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/nuoret-kohti-tyota