Puusepästä tuli robotiikan kouluttaja

petrikolehmainen-ja-robotti.jpg

robotiikkakouluttaja Petri Kolehmainen

Kuka minä olen. Olen toiminut kouluttajana teollisuusrobotiikan parissa nyt jo reilu 10v. Oma pohjakoulutukseni mitä olen käynyt, ovat olleet jotain ihan muuta kuin robotiikkaa. Ensimmäinen ammattini on puuseppä. Sen jälkeen opiskelin puutekniikan insinööriksi. Tehnyt töitä robotiikan parissa jo silloin ja robottien viedessä suurimman osan työajastani olen sen jälkeen tullut ns. korvakuulolla kokiksi, eli itseopiskelun ja eri laitetoimittajan koulutuksia läpikäyden olen tähän nykyiseen asemaan itseni saattanut. Useammalla eri alalla töitä tehneenä ja pääsääntöisesti robotiikan parissa. Mitä syvemmälle robotiikkaan olen päässyt, sitä enemmän olen myös tullut tietoiseksi, että en ole koskaan valmis tällä alalla. Alan kehittyminen ja tulevaisuus on erittäin hyvässä nosteessa tällä hetkellä maailmalla.

Mitä hyötyä robotiikan opiskelusta on? Robotiikan hyödyt on ehdottomasti alan monipuolisuus. Sama robotti toimii lähes kaikilla teollisuuden aloilla ja yleisesti vain robotin työkalu ja ympäristö on erilaista. Riittävän tietotaidon itse robotin toiminnasta ja mahdollisuuksista omaavana henkilönä olet monien mahdollisuuksien edessä. Tällä hetkellä robotiikan kenttä Suomessa on vielä osaajapulasta johtuen avoimien mahdollisuuksien maa. Robotiikan ohjelmointiin ja sen sovelluksiin opiskelu ei sido sinua ihan samalla tavalla tietylle teollisuuden alalle mitä moni muu ammattiin opiskelu taas tekee. Varjopuolena taas tähän voidaan pitää sitä, että opiskellessasi robotiikkaa et valmistu tai saa oikeastaan minkäänlaista ammattia.

SEDU_AHJO 004

Kuva: Sedu Ahjo

Mitä robotiikka vaatii sinulta? Onkin jo huomattavasti vaikeampi määrittää. Yleisenä voi pitää ajatusta siitä, että robotiikka korostaa sinun aikaisemmin hankittua tietotaitoa ja toimii hyvänä purjeena saavuttamaan työpaikkoja. Tämäkään väittämä ei aina pidä paikkaansa. Näiden kouluttajavuosien aikana olen nähnyt useamman oppilaan, jotka ovat onnistuneet hankkimaan itselleen töitä robotiikan parissa, vaikka aikaisempi koulutus ei vastaa saatua työpaikkaa. Voit olla ”untuvikko” monelta osin, kun osaat ja kykenet tekemään robotille asioita halutulla tavalla, niin kyllä se muu tietotaito sinulle tullaan opettamaan tavalla tai toisella.

Asenne ratkaisee myös tällä alalla paljon. Jos olet vuorovaikutustaitoinen, ns. hyvä tyyppi, niin paljon tulet saamaan tietoa jota tarvitset, jotta saat robotin tekemään asiat oikealla tavalla. Varmasti on myös hyvä pitää jalat maassa ja todeta, että jos robotiikka olisi helppoa ja nopeasti opittavaa asiaa, olisi varmasti osaajia enemmänkin jo olemassa. Työnkuva on robotiikantaitajalla lähes aina erittäin monipuolinen. Tietotaitoa pitää olla useammasta tekniikan ja automaation osa-alueelta. Ongelmanratkaisukyvystä ei ole koskaan haittaa ja pitkäjänteisestä asenteesta itseäsi ja työtä kohtaan. Sinun ei tarvitse kuitenkaan olla koodari, koska robotin ohjelmointi ei ole perinteistä koodaamista ja sen vuoksi käytännönläheinen ihminenkin tulee toimeen hyvin robotiikan parissa.

Robotit toimivat tänä päivänä pääsääntöisesti vielä teollisuuden parissa, niin teollisuuteen ja sen kaltaiseen tekemiseen orientoitunut henkilön olisi hyvä olla. Mikäli mietit, onko robotiikassa sinua kohtaan olevia rajoitteita, niin robotti tekee yleensä sen raskaimman työn, joten sinun ei tarvitse olla teräsmies pärjätäksesi robottien parissa. Liikkuvaa työ voi olla, joten kyllä voidaan rajoitteita sieltäkin saada aikaiseksi. Itse näen ja koen, että enemmänkin työn haasteellisuus tulee soveltamisen ja ongelman ratkaisun piiristä kuin itse fyysisestä suorittamisesta. Rajoitteita on vaikea määrittää myös siksi, koska voit työllistyä puhtaasti konttorimaiseen työskentelyyn robot-studioiden ja simulaatioiden pariin tai vastavuoroisesti haalarit päällä halliin ylläpitämään robottisolua toiminnassa ja kaikkea siltä väliltä. Kielitaito ja kansainvälisyys on alkanut olla kuitenkin enemmän sääntö kuin poikkeus robotiikan parissa.

Mihin voi työllistyä? Meillä Sedussa robotiikkakoulutuksen läpikäynyt henkilö on työllistynyt pääsääntöisesti teollisuuden eri aloille, (esim. metalli, muovi, puu), riippumatta siitä mikä pohjakoulutus oppilaalla on ollut. Koulutuksessa syvennytään enemmän robotin omaan tekemiseen ja juurikin siihen, että miten saat erilaiset asiat tapahtumaan robotilla. Unohtamatta kuitenkaan robotiikan vaatimia muita tekniikan ja automaation osa-alueita. Koulutukseen on mahdollista lisätä työssäoppimista, joka yleensä on tietojen/taitojen näyttämiseen erittäin hyvä reitti. Varsinkin silloin, jos olet uutta suuntaa aikaisempaan ammattiin nähden tekemässä. Alueen yritykset on vihdoin alkanut tiedostamaan tämän koulutuksen potentiaalin ja kyselyitä osaajista on alkanut tulla mukavasti jo suoraan kouluttajillekin, eikä vain pelkästään Etelä-pohjanmaan alueelta. Saadut työpaikat ovat toimenkuvaltaan vaihdelleet paljon, on peruskäyttäjästä aina suunnittelutaloihin asti.

Petri Kolehmainen

koulututtaja, Sedu