”Joku välitti ja kuunteli”

Oman polun nuori voi hankkia fokuksessa, majakan valon ohjauksessa tai aputiimin tukemana, preppaamoon pistäytyen. Tai lisäpotkua hakemassa Step Onnista ja työmarkkinatuntemusta moltista.

hankkeet

Eri hankkeiden toimijoita.

Nuorisotakuuta toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla myös hanketoiminnalla. Alueella on käynnissä seitsemän joko kansallisella- ja/tai ESR-rahoituksella toteutettua hanketta. Toiminta kattaa kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat aina Karijoelta Evijärvelle Alavudelta Seinäjoen Ylistaroon. Osa hankkeista on kehittämishankkeita, ja tekevät myös asiakastyötä, osa keskittyy pääosin konkreettiseen asiakastyöhön.

Hankkeiden keskipisteenä ovat pitkäaikaistyöttömät tai sen uhanalaiset TE-toimiston työnhakija-asiakkaat, tavoitteena on poluttaa heidät työvalmennuksen keinoin kohti avoimia työmarkkinoita. Asiakas saa käyttöönsä henkilökohtaisen työvalmentajan, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistymisen eteen.

Hanketoiminta tällä konseptilla lähti liikkeelle keväällä 2017, kattoi koko alueen vuoden 2018 alusta ja jatkuu samanlaisena vuonna 2019. Hankkeiden enimmäiskesto on kolme vuotta ja näillä näkymin maakuntauudistusta odotellen ne voivat jatkaa elokuuhun 2020. Alueilla työskentelee 16 työvalmentajaa TE-toimiston asiantuntijoiden apuna. Seinäjoella on käytettävissä kahdeksan valmentajan palvelut.

Hanketoteuttajat tekevät tiivistä yhteistyötä kaikkien Nuorisotakuu-toimijoiden kanssa: Etsivä nuorisotyö, kuntien sosiaali- ja terveyspuoli, oppilaitokset, pajat ja juuri aloittanut Etelä-Pohjanmaan Ohjaamo.

Nuoria alle 25-vuotiaita on mukana tällä hetkellä 67 ja 25 – 29-vuotiaita 45. Heistä alle 25-vuotiaita erilaisissa palveluissa on 22% ja koulutuksessa 7%. 25-29-vuotiaista palveluissa on 15% ja koulutuksessa  15%. Kevään 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kohderyhmä on  erittäin tyytyväinen henkilökohtaiseen tiiviiseen kontaktointiin ja sanallisista kommenteista jäi mieleen ”joku oli kiinnostunut” ja ”joku välitti ja kuunteli”.

cropped-tem_nt01_ntakuu_fi_b____rgb_blogi.jpg

TAATTU TULEVAISUUS – NUORISOTAKUUN SEITSEMÄN TULEVAISUDUEN TEESIÄ  JULKAISTU (12/2018)

Nuorisotakuun tavoitteena on, että jokaisella nuorella on näkymä tulevaisuuteen, mielekäs polku ja välineet edetä kohti koulutusta ja työtä. Teesit luovutettiin ministeri Sampo Terholle 10.12.2018.

#ViisasVisio, näkymä tulevaisuuteen, mielekäs polku ja välineet tähän, toteuttaminen on ministeriöiden, hallinnonalojen ja muiden toimijoiden yhteinen tehtävä

#SiilotSileiksi,  järjestelmälähtöisyydestä nuorisolähtöisyydeksi,  jokainen nuori kohdataan arvostavasti yksilönä ja tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti, jokaiselle nuorelle taataan mahdollisuus tosien asteen koulutukseen ja siihen tarvittava tuki.

#TakuulleTilannehuone perustetaan valtioneuvostoon tilannehuone, jonne kootaan ministeriöiden asiantuntijat.

#TiedostaToimintaan, Tieto ohjaa toimintaa, saavuttamista seurataan ja tehdään korjaavia liikkeitä, nuoria kuullaan

#IrtiIrtohankkeista, Ongelmana on ollut hankkeiden sirpaleisuus ja työn lyhytjänteisyys, jatkossa nuorisotakuussa kaikki siihen suunnattu julkinen raha koordinoidaan Tilannehuoneen kautta.

#AikaaAmmattilaiselle, Aito ja arvostava kohtaaminen on nuorisotakuun onnistumisen edellytys ja siihen tarvitaan aikaa, ammattilaiset yhdistävät osaamisen nuoren parhaaksi, tavoitteena kiireetön, laadukas ja osuva ohjaus.

#KohtaaminenKunniaan, kokemus ulkopuolisuudesta uhkaa monen nuoren hyvinvointia, opettajalla on tärkeä rooli nuoren elämässä, opettajakoulutuksessa kiinnitetään näihin asioihin huomiota

Katso tarkemmin https://nuorisotakuu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/taattu-tulevaisuus-nuorisotakuun-seitseman-tulevaisuuden-teesia-julkaistu

Näitä sovittuja teesejä tutkaillessa voi todeta, että hanketoiminta on osaltaan antanut nuorelle näkymän tulevaisuuteen, nuori on kohdattu yksilönä ja kokonaisvaltaisesti. Nuorista on koottu asiakasraateja, hankkeen hyvät käytännöt jäävät elämään arjessa, työvalmentajat ovat koulutettuja, alansa osaajia, joilla on kokemusta ja näkemystä ja paljon hiljaista tietoa. Nuorisotakuuta on toteutettu ansiokkaasti  Etelä-Pohjanmaalla jo vuodesta 2013 huomioiden muuttuneet työmarkkinat ja parantunut työllisyystilanne.

Suunta on oikea, talkoissa ovat mukana:

  • Aputiimi            Alajärven 4H ry
  • Fokus                 Buusti ry
  • Majakka            Lappajärven ja Evijärven kunnat
  • Molti                  Seinäjoen kaupunki
  • Oma Polku        Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry
  • Preppaamo      Selmu ry
  • Step On             Koulutuskeskus Sedu

Hankkeiden esittelyt on koottu TE-palveluiden verkkosivuille.

hannele-koivumaki-profiili

Hannele Koivumäki

TE-toimisto, hankkeet ja Nuorisotakuu