Miten huomioimme polaariset kulttuurit X, Y ja Z-sukupolvien työllistymisessä

Vimpelin veto

Kuva: Vimpelin kunnan verkkosivut

Aasiassa koitetaan saada hallintaan vahvaa korruptiota. Korruption poistamiseen on luotu anti-korruptio kampanjoita, lakeja ja kohdennettu poliisivoimien resursseja. Tulokset kampanjoiden osalta ovat olleet kuitenkin varsin näennäisiä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että korruptio Aasiassa on kulttuurillishistoriallinen asia. Me voimme muuttaa muutamissa viikoissa lakeja, muuttaa organisaatiorakenteita ja rakentaa uutta infraa. Me emme kuitenkaan pysty muuttamaan kulttuuria. Kulttuuri on ja elää yleensä yhden sukupolven ajan. Kulttuurin vaikutus aliarvioidaan erittäin kaukaa haetun anti-korruptio esimerkin lisäksi myös nuorten työllistämisessä. Työnantajan näkökulmasta on tärkeää ymmärtää miten X, Y ja niin kutsuttu Z sukupolvi ajattelee kulttuurillisesti.

X eli sodanjälkeen syntyneet suuret ikäluokat arvostavat työntekoa ja työtä itsessään, eläen varsin hierarkisessa ja titteleille omistautuneessa toimintakulttuurissa. X-sukupolvi rakensi talon, osti auton ja ennen kaikkea sitoutui. Y-sukupolvi eli 85-95 syntyneet ovat tottumaan digitalisaation luomaan globaaliin toimintaympäristöön. Y-sukupolvi elää kulttuurissa, jossa työssä merkityksellistä ei ole tittelit tai hierarkia. Y-sukupolvi ei myöskään halua sitoutua ja omistaa materiaalia, kuten asuntoa, kuin heitä edeltävä X-sukupolvi. Työssä tärkeää on kuulua osaksi jotain merkityksellistä toimintaa. Työn arvostaminen vain palkan lähteenä on Y-sukupolvelle toisarvoinen asia. Y-sukupolvi haluaa materiaalin ostamisen sijaan panostaa kokemuksiin.

Kuva: tabletti, puhelin

”Tulevaisuuden työmaailmassa digitalisaatio mahdollistaa entisestään myös nuorten työllistymistä kevytyrittäjyyteen.”

Nuorten työllistymisen kannalta näiden edellä mainittujen kulttuurillisten lainalaisuuksien hyväksyminen on ensisijaisen tärkeää. Muussa tapauksessa työpaikka ja työnantaja eivät näyttäydy mielenkiintoiselta. Tulevaisuuden työmaailmassa meidän tulee entisestään panostaa etätyömahdollisuuksiin. Koska Y-sukupolvi, eli nyt työelämässä olevat nuoret, eivät halua sitoutua yhteen paikkaan tai paikkakuntaan, näin ollen etätyö, liukuvat projektiluontoiset työt ovat nuorten työllistämisen kannalta tärkeitä.

Tulevaisuuden työmaailmassa digitalisaatio mahdollistaa entisestään myös nuorten työllistymistä kevytyrittäjyyteen. Meidän tulee tukea ja kouluttaa nuoria myös tähän kasvavaan trendiin. Vakituiset työsuhteet tulevat jäämään sivuun ja digitalisaation mahdollistaessa nuoret voivat kasvavissa määrin työskennellä erilaisissa globaaleissa projekteissa kevytyrittäjinä. Yhdysvalloissa UBER, Lyft, foodora ja Air-BNB näyttelevät esiasteita siitä, miten nuori voi yhden kännykkä appin lataamalla muuttua muutamassa minuutissa yrittäjäksi. Tulevaisuudessa nuorten työllistäminen on tämän kehityksen valossa joustavaa, helppoa ja varsin riskitöntä. Kun pohdimme mihin tulevaisuuden nuoret tulevat työllistymään edellä mainittujen lainalaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää. Meidän tulee nähdä miten digitalisoituvat työmarkkinat kehittyvät ja samalla hyväksyä eri generaatioiden varsin polaariset kulttuurilliset ajatusmaailmat ja toimintatavat.

Sami Gustafsson

 

Pesäpallon maailmanpääkaupungin kaupunginjohtaja

Vimpelin kunnanjohtaja

Sami Gustafsson